Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteispohjoismainen asiantuntijaelin saamen kieliä koskevissa asioissa. Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien perustama saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldu on perustettu pysyvänä itsenäisenä toimielimenä Norjan Saamelaiskäräjien yhteyteen 2022. Sámi Giellagáldu vastaa saamen kieliä koskevan pohjoismaisen yhteistyön koordinoinnista, vahvistamisesta ja kehittämisestä. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on saamen kirjakielten ja puhekielten muodostaman kulttuuriperinnön säilyttäminen, vaaliminen ja kehittäminen sekä saamen kielten säilyttäminen, vahvistaminen ja kehittäminen ottaen samalla huomioon eri saamen kielten tarpeet, haasteet ja resurssit. Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielten kielenhuollosta. Sámi Giellagáldu toimii yhteisenä asiantuntijaelimenä saamen kirjakielten normitusta koskevissa asioissa. Tähän kuuluvat terminologian normitus ja kirjoitussäännöt. Sámi Giellagáldun tehtävänä on rikastaa saamen kielten sanastoa ja auttaa näin osaltaan turvaamaan saamen kielten tulevaisuutta. Sámi Giellagáldu antaa kielenkäyttäjille saamen kielten käyttöön liittyvää tietoa, neuvoja ja ohjeita.

LISÄTIETOJA

Mika Saijets

Sámi Giellagáldun johtaja

+47 78 47 41 48, +47 902 01 138

mika.saijets(at)giellagaldu.org

Ajankohtaista

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja…

Sámi Giellagáldun hallituksen puheenjohtaja valittu

Sámi Giellagaldun hallitus on nyt nimitetty, ja hallitus on…

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Saamelaiskäräjät järjestää avoimien ovien päivän Inarin…

Sámi Giellagáldun organisaatiomalli etenee Saamelaiskäräjien kokoukseen

Saamelaiskäräjien hallitus päätti esittää Saamelaiskäräjien…

Sámi Giellagáldun toiminta jatkuu täysimääräisenä – työntekijät aloittavat tammikuun aikana

Saamen kielen normitustyö jatkuu täysimääräisenä koko vuoden…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamen kielten edistämistyölle lisärahaa, myös Sámi Giellagáldun rahoitus varmistui vuodelle 2019

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta…

Saamelaiskäräjät jatkaa määräaikaisen koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen kielityöntekijän hakuaikaa 31.12.2018 saakka

Saamelaisen parlamentaarinen neuvoston alaisuudessa toimii yhteispohjoismainen…

Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen kielityöntekijää ajalle 2.1.–29.6.2019

Saamelaisen parlamentaarinen neuvoston alaisuudessa toimii yhteispohjoismainen…

Sámi Giellagáldun koltansaamen kielineuvonta on avoinna ajanjaksolla 1.8. – 31.10.2018.

Sámi Giellagáldun koltansaamen kielineuvonta on avoinna ajanjaksolla…

Sámi Giellagáldun toiminta jatkuu supistetussa muodossa tämän vuoden loppuun saakka

Saamen kielten normitustyö jatkuu, vaikka Giellagáldu -jatkoprojekti…