Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldun toiminnassa on tällä hetkellä omat kielityöntekijät ja kielijaostot etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

www.giella.org

Sámi Giellagáldun tehtävänä on

 • Luoda uutta terminologiaa

 • Normittaa kirjoitettua kieltä

 • Jakaa tietoa saamen kielistä

 • Tehdä kielenhuoltoa

 • Tarjota ilmaiseksi kielineuvontapalvelua saamen kieliä koskevissa kielikysymyksissä

Organisaatio 1.1.–31.12.2021

Kielijaostot

Kielijaostot antavat suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta. Kielijaostojen jäsenet tehtäviinsä on nimittänyt Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien ehdotusten pohjalta.

 • Koltansaamen kielijaosto, 4 jäsentä (3 Suomesta ja 1 Venäjältä)
 • Inarinsaamen kielijaosto, 3 jäsentä (Kaikki jäsenet Suomesta)
 • Pohjoissaamen kielijaosto 6 jäsentä (2 jäsentä Suomesta, 2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
 • Luulajansaame 4 jäsentä, (2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
 • Eteläsaame 4 jäsentä, (2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
Kielityöntekijät

Kielityöntekijät antavat ohjeita ja neuvoja saamen kielten käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja valmistelevat oman kielensä asioita kielijaostojen päätettäväksi.

 • Koltansaamen kielityöntekijä, Saamelaiskäräjät Suomi
 • Inarinsaamen kielityöntekijä, Saamelaiskäräjät Suomi
 • Pohjoissaame 3 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Suomi, Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
 • Luulajansaame 2 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
 • Eteläsaame 2 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
Hallintotyöntekijät
 • Väliaikainen johtaja, Saamelaiskäräjät Suomi

Sámi Giellagáldun työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Sámi Giellagáldun kotisivulta www.giella.org osasta Meistä (Min birra).

Sámi Giellagáldun toiminta 1.1.2020-31.12.2020

3064

Uutta termiä ja sanaa

13

Uutta normitusta

18

Kielijaoston kokousta

1117

Kysymystä

Ajankohtaista

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja…

Sámi Giellagáldun hallituksen puheenjohtaja valittu

Sámi Giellagaldun hallitus on nyt nimitetty, ja hallitus on…

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Saamelaiskäräjät järjestää avoimien ovien päivän Inarin…

Sámi Giellagáldun organisaatiomalli etenee Saamelaiskäräjien kokoukseen

Saamelaiskäräjien hallitus päätti esittää Saamelaiskäräjien…

Sámi Giellagáldun toiminta jatkuu täysimääräisenä – työntekijät aloittavat tammikuun aikana

Saamen kielen normitustyö jatkuu täysimääräisenä koko vuoden…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamen kielten edistämistyölle lisärahaa, myös Sámi Giellagáldun rahoitus varmistui vuodelle 2019

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta…

Saamelaiskäräjät jatkaa määräaikaisen koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen kielityöntekijän hakuaikaa 31.12.2018 saakka

Saamelaisen parlamentaarinen neuvoston alaisuudessa toimii yhteispohjoismainen…

Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen kielityöntekijää ajalle 2.1.–29.6.2019

Saamelaisen parlamentaarinen neuvoston alaisuudessa toimii yhteispohjoismainen…

Sámi Giellagáldun koltansaamen kielineuvonta on avoinna ajanjaksolla 1.8. – 31.10.2018.

Sámi Giellagáldun koltansaamen kielineuvonta on avoinna ajanjaksolla…

Sámi Giellagáldun toiminta jatkuu supistetussa muodossa tämän vuoden loppuun saakka

Saamen kielten normitustyö jatkuu, vaikka Giellagáldu -jatkoprojekti…