Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldun toiminnassa on tällä hetkellä omat kielityöntekijät ja kielijaostot etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

www.giella.org

Sámi Giellagáldun tehtävänä on:

 • Luoda uutta terminologiaa

 • Normittaa kirjoitettua kieltä

 • Jakaa tietoa saamen kielistä

 • Tehdä kielenhuoltoa

 • Tarjota ilmaiseksi kielineuvontapalvelua saamen kieliä koskevissa kielikysymyksissä

Sámi Giellagáldu voi tarjota kielineuvontapalvelua seuraavasti:

inarinsaame ajanjaksolla 1.5.–31.7.2018
koltansaame ajanjaksolla 1.8.–31.10.2018
pohjoissaame ajanjaksolla 1.10.–31.12.2018
luulajansaame ajanjaksolla 13.8 –31.12.2018
eteläsaame ajanjaksolla 20.8 –31.12.2018

Lue lisää

Organisaatio 1.6.-31.12.2018

Kielijaostot

Kielijaostot antavat suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta. Kielijaostojen jäsenet tehtäviinsä on nimittänyt Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien ehdotusten pohjalta.

 • Koltansaamen kielijaosto, 4 jäsentä (3 Suomesta ja 1 Venäjältä)
 • Inarinsaamen kielijaosto, 3 jäsentä (Kaikki jäsenet Suomesta)
 • Pohjoissaamen kielijaosto 6 jäsentä (2 jäsentä Suomesta, 2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
 • Luulajansaame 4 jäsentä, (2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
 • Eteläsaame 4 jäsentä, (2 jäsentä Ruotsista ja 2 jäsentä Norjasta)
Kielityöntekijät

Kielityöntekijät antavat ohjeita ja neuvoja saamen kielten käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja valmistelevat oman kielensä asioita kielijaostojen päätettäväksi.

 • Koltansaamen kielityöntekijä, Saamelaiskäräjät Suomi
 • Inarinsaamen kielityöntekijä, Saamelaiskäräjät Suomi
 • Pohjoissaame 3 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Suomi, Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
 • Luulajansaame 2 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
 • Eteläsaame 2 kielityöntekijää: Saamelaiskäräjät Norja, Saamelaiskäräjät Ruotsi
Piittimensaamen työryhmä

4 jäsentä ja sihteeri: 2 jäsentä Ruotsin ja 2 Norjan Saamelaiskäräjiltä, sihteeri Ruotsin Saamelaiskäräjät. Työryhmän tehtävänä on normittaa piitimensaamen kirjoitusjärjestelmä. Työryhmän jäsenet tehtäviinsä on nimittänyt Saamelainen Parlamentaarinen Neuvosto Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien ehdotusten pohjalta.

Hallintotyöntekijät
 • Väliaikainen johtaja, Saamelaiskäräjät Suomi
 • Hallintotyöntekijä, Saamelaiskäräjät Norja

Sámi Giellagáldun työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Sámi Giellagáldun kotisivulta www.giella.org osasta Meistä (Min birra).

Sámi Giellagáldun toiminta 1.8.2015-31.5.2018

4131

Uutta termiä ja sanaa

362

Uutta normitusta

9

Järjestettyä seminaaria

54

Kielijaoston kokousta

 • Uumajansaamen ortografian hyväksyntä 6.4.2016

Uutisia