Saavâjođetteijee

Tiina Sanila-Aikio ađai Paavvâl Taannâl Tiina lii šoddâm Čevetjäävrist, Anarist 25.3.1983 puásuituáluperrui. Sanila-Aikio rávásmij Čevetjäävrist, kost sun juuđij vuáđuškoovlâ. Luvâttuv Sanila-Aikio juuđij Ruávinjaargâst, mon maŋa sun algâttij riehtitiettuu uápuid Laapi ollâopâttuvâst. Tääl sun áásá Aanaar markkânist kálláinis já nieidâinis.

Sanila-Aikio lii lamaš Sämitige jeessân ive 2012 rääjist. Sun väljejui Sämitige 1. värisaavâjođetteijen vaaljâpajan 2012-2015, já Sämitige saavâjođetteijen njuhčâmáánust 2015 vaaljâpaje 2012-2015 loopâ räi. Sanila-Aikio väljejui uđđâsist Sämitige saavâjođetteijen pajan 2016-2019 kuovâmáánust 2016.

Ovdil suu tooimâ Sämitige saavâjođetteijen Sanila-Aikio poorgâi nuorttâlâškielâ- já kulttuur máttáátteijen Säämi máttááttâskuávdáást Anarist. Máttááttem lasseen sun lii lamaš aktiivlâš nuorttâlâškielân- já kulttuurân kyeskee aašijn, ovdâmerkkân jurgâlem- já oppâmateriaalpargoin. Sanila-Aikio lii tobdos meid artistin, kote lii lamaš lyeve alne maaŋgâin sierâ ohtâvuođâin nuuvt ärbivuáválii, nuorttâlii leudd ko meid moodeern rock-muusik syergist. Sanila-Aikio perruu nubbe iäláttâs lii puásuituálu, mast sun lii mieldi jieijâs pargo lasseen.

Sanila-Aikio lii lamaš aktiivlávt fáárust sämiohtsâškode tooimâst nuorâvuođâ rääjist, ovdâmerkkân Saa´mi Nue´tt ry – Nuorttâlii kielâ já kulttuur seervist sehe Nuorttâlij siijdâčuákkim vuálásii Njiävđám kuávlu nuorttâlâšrääđist, kost sun tooimâi iivij 2003-2013. Toos lasseen sun lii toimâm eereeb iärásij Suomâ Säminuorah rs saavâjođetteijen sehe Lyseonpuisto luvâttuv uáppeekode saavâjođetteijen.

Saavâjođetteijee
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio@samediggi.fi
010 839 3192