• Saamelaiskäräjien 2020-2023 ryhmäkuva.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam. Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar norrââtt täujja Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttkueʹrncest leʹbe Zoom webinaar pääiʹǩ. Parlameʹnttkueʹrncest tuʹlǩǩeemaparaatt lie ǩiõččji ââʹnnmest. Vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ lij vueiʹtlvaž kulddled tuʹlǩǩuum ǩiõl kueʹrncest kullum ǩiõl lââʹssen. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Tuåimmpââʹj 2020 – 2023 vuäzzla da väärrvuäzzla:

Halltõs

Saaǥǥjååʹđteei
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I väärrsaaǥǥjååʹđteei
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

II väärrsaaǥǥjååʹđteei
Leo Aikio
leo.aikio(at)samediggi.fi
040 621 6505 / 010 839 3180

Juha-Petteri Alakorva
juha.alakorva(at)gmail.com


Veikko Feodoroff
veikko.feodoroff(at)hotmail.com
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkåʹdd, vääʹrrneǩ

Anne Nuorgam

Magreta Sara
Sääʹm ǩiõllsuåvtõs, väärrsaaǥǥjååʹđteei

Vuäzzla

Anu Avaskari

Karen-Anni Hetta

Inka Kangasniemi
ikangasniemi(at)hotmail.com

Pigga Keskitalo
pigga.keskitalo(at)gmail.com

 

Kari Kyrö

 

Tauno Ljetoff
Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd, saaǥǥjååʹđteei
Sääʹm ǩiõllsuåvtõs, saaǥǥjååʹđteei

Asko Länsman
asko.tapani.lansman(at)gmail.com
Jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkåʹdd, saaǥǥjååʹđteei

 

Ulla-Maarit Magga
Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd, väärrsaaǥǥjååʹđteei
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkåʹdd, väärrsaaǥǥjååʹđteei

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurluʹvddkåʹdd, saaǥǥjååʹđteei

Aslak Pekkala
aslak.pekkala(at)gmail.com
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkåʹdd

Veikko Porsanger
Jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkåʹdd, väärrsaaǥǥjååʹđteei

Tanja Sanila
Kulttuurluʹvddkåʹdd, väärrsaaǥǥjååʹđteei

Irja Seurujärvi-Kari
irja.seurujarvi(at)gmail.com
Sääʹm ǩiõllsuåvtõs, väärrsaaǥǥjååʹđteei

Jouni Äärelä
jouni.aarela(at)luukku.com
Kulttuurluʹvddkåʹdd

Väärrvuäzzla

Matti Aikio
Kulttuurluʹvddkåʹdd

Teija Linnanmäki

Sammol Lukkari
sammol.lukkari(at)gmail.com
Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd, vääʹrrneǩ
Sääʹm ǩiõllsuåvtõs, vääʹrrneǩ

Niko-Mihkal Valkeapää
Sääʹm ǩiõllsuåvtõs