Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.2023

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet 6.2. – Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Aanrest

Sääʹmteeʹǧǧ määŋgpeällsaž tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest Sääʹmteeʹǧǧ pukid uhssäävai åårrai peeiʹvest.

Sääʹmteeʹǧǧ pukid äävai åårrai peiʹvv älgg Sajoozz auditoriost čiâss 9.45 Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹj meersažpeeiʹv tiõrvvʼvuõđin. Sääʹmteeʹǧǧ musikk-kõõskõs, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da jieʹllikarttkõõskõs Skábma vaʹsttee peeiʹv programmtaʹrjjummšest. Sääʹmteʹǧǧ taʹrjjad kuõʹssid juhllkååʹff da Sajoozz restrantt Čaijust vuäitt vuäʹstted juhllpeiʹvvporrmõõžž. Pääiʹǩ âʹlnn lij teâđast vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd vuârbbmõʹšše, koʹst vuäitt vueiʹtted kuõʹhtt liipp Ijahis idja -festivaalid. Podd lij äävai pukid ǩeäid miõl ǩeäss.

Programm>>

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuʹhlʼjet juõʹǩǩ eeʹjj täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juuʹhlvuõđid riâššât teʹl pirr Sääʹmjânnam da tääʹl Sääʹmjânnam åålǥbeäʹlnn še.

Saaʹmi meersažpeiʹvv lij õhtt saaʹmi liiʹpptempeeiʹvin. Juʹhllpeiʹvven meersažpeiʹvv lij õinn nuõrr, lääʹdd kaʹlndaaʹre tõn mieʹrǩǩeeš eman eeʹjjest 2004. Meersažpeeiʹvest tuʹmmeeš kuuitâǥ juʹn eeʹjjest 1992, da juʹhllpeeiʹv preddan lie pâʹjjel čueʹtt eeʹǩǩed mââiåʹrnn, eeʹjjest 1917. Teʹl Taarrjânnam Trondheimist rieʹššeš vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsåbbar, koon mieʹrren leäi smiõttâd saaʹmi jieʹllemvuäittmõõžžid da väʹldded beäʹl saaʹmid kuõskki kõõččmõõžžid.

Teâtt saaʹmi pirr mättjummša da jeärrsid ǩeäiʹd miõl ǩeäss: www.oktavuohta.com.

Teâđ saaʹmi pirr mättʼtõʹsse 

Oktavuohta.com -seeid taʹrjjee teâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, kook haaʹlee teâđ säʹmmlai pirr. Seidd lij tooimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seeid âʹnne seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur sueʹrjin, sääʹmõhttsažkååʹddest da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥivuiʹm da videoivuiʹm. Oktavuohta.com -seeid lie veâl lääʹddǩiõllsa.

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!
Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!
Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

#SámiÁlbmotbeaivi #SäämiAalmugpeivi #SaaʹmiMeersažpeiʹvv #SámiNationalDay #SaamelaistenKansallispäivä