Säämi Kielâkäldee

Säämi Kielâkäldee lii sämiaalmug ohtsâš já siämmást alemus merideijee toimâorgaan sämikieláid kyeskee aašijn. Säämi Kielâkäldee tooimâst láá tääl jieijâs kielâpargeeh já kielâjuáhuseh maadâ-, juulev- já tavesämikielâst sehe anarâš- já nuorttâlâškielâst. Säämi Kielâkäldee lii Säämi Parlamentaarlii Rääđi (SPR) vuálásâš Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitiigij ruttâdem tave-eennâmlâš sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš.

www.giella.org

Säämi Kielâkäldee pargon lii

 • Rähtiđ uđđâ terminologia

 • Normâdiđ čallum kielâ

 • Jyehiđ tiäđu sämikielâin

 • Porgâđ kielâtipšom

 • • Faallâđ nuuvtá kielâravvimpalvâlus sämikieláid kyeskee kielâkoččâmušâin

Ornijdume 1.1.-31.12.2021

Kielâpargeeh

Kielâpargeeh adeleh ravvuid já niävuid sämikielâi kiävtun lohtâseijee koččâmušâin já valmâštâleh jieijâs kielâ aašijd kielâjuáhusij meridemnáál.

 • Nuorttâlâškielâ kielâpargee, Sämitigge Suomâ
 • Anarâškielâ kielâpargee, Sämitigge Suomâ
 • Tavesämikielâ 3 kielâpargee: Sämitigge Suomâ, Sämitigge Taažâ, Sämitigge Ruotâ
 • Juulevsämikielâ 2 kielâpargee: Sämitigge Taažâ, Sämitigge Ruotâ
 • Maadâsämikielâ 2 kielâpargee: Sämitigge Taažâ, Sämitigge Ruotâ
Haldâttâhpargeeh
 • Koskâpuddâsâš hovdâ, Sämitigge Suomâ

Säämi Kielâkäldee pargei ohtâvuotâtiäđuh láá Säämi Kielâkäldee päikkisiijđoin www.giella.org uásist Mii pirrâ.

Kielâjuáhuseh

Kielâjuáhuseh adeleh avžuuttâsâid sämikielâi kiävtun lohtâseijee aašijn, tego normâdmist já uđđâ terminologiast. Kielâjuáhusij jesânijd lii paargon nomâttâm Säämi Parlamentaarlâš Rääđi Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitiigij iävtuttâsâi vuáđuld.

 • Nuorttâlâškielâ kielâjuávus, 4 jeessân (3 Suomâst já 1 Ruošâst)
 • Anarâškielâ kielâjuávus, 3 jeessân (puoh jesâneh Suomâst)
 • Tavesämikielâ kielâjuávus 6 jeessân (2 jeessân Suomâst, 2 jeessân Ruotâst já 2 jeessân Taažâst)
 • Juulevsämikielâ 4 jeessân, (2 jeessân Ruotâst já 2 jeessân Taažâst)
 • Maadâsämikielâ 4 jeessân, (2 jeessân Ruotâst já 2 jeessân Taažâst)

 

Säämi Kielâkäldee toimâ 1.1.2020-31.12.2020

3064

Uđđâ termâd já säännid

13

Uđđâ normâdem

18

Kielâjuáhus čuákkimid

1117

Koččâmuššâd

Äigikyevdil

Hovdâ Säämi Kielâkäldei

Säämi Kielâkäldee Säämi Kielâkäldee lii Suomâ, Taažâ…

Säämi Kielâkäldee stiivrâ saavâjođetteijee lii väljejum

Säämi kielâkäldee stivrâ lii tääl nomâttum, já stivrâ…

Säämi aalmugpeivi 6.2.

Sämitigge uárnee ávus uuvsâi peeivi Aanaar Sajosist säämi…

Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo tievâslâžžân – pargeeh algâtteh uđđâivemáánu ääigi

Sämikielâ normâdempargo juátkoo tievâslâžžân ubâ ive…

Sämikielâi ovdedempaargon laseruuđah, meid Säämi Kielâkäldee ruttâdem visásmui ihán 2019

Ovdâskode staatâvarijváljukodde iävtut laseruttâdem sämikielâi…

Sämitigge ocá meriáigásii toimâttâhčällee

Pargo álgá, ko ruttâdem visásmuvá, sopâmuš mield já pištá…

Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo käržidum häämist taan ive loopâ räi

Sämikielâi normâdempargo jotkâšuvá, veikkâ Säämi Kielâkäldee…