Saamenkieliset palvelut verkossa

Saamelaisalueen kunnat
Inarin kunta  (pohjois-,inarin- ja koltansaameksi)
Utsjoen kunta  (pohjoissaameksi)

KELA   (pohjois-, inarin- ja koltansaameksi)
Saamenkieliset lomakkeet (pohjoissaame)
Näin tilaat Kelan korvaaman taksinmatkan (pohjois-, inarin– ja koltansaameksi)

MELA Melalla on toimipaikka Inarissa ja siellä työskentelee saamenkielinen asianmies. Melan verkkosivut on pohjoissaameksi ja siellä on pohjoissaameksi lomakkeita ja esitteitä.

Kuluttajaneuvonta Saamenkielistä kuluttajaneuvontaa tarjoaa Oula Valkeapää Lapin maistraatista (pohjoissaameksi)

Verohallinnossa   työskentelee saamenkielinen verosihteeri, joka vastaa saamenkielisestä palvelusta. Verohallinnon sivuilla on lomakkeita verotukseen liittyvistä asioista pohjois-,inarin- ja koltansaameksi.

Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla on ohjeistusta kaikilla saamen kielillä sekä lisäksi lomakkeita ja muita tekstien sisältöjä pohjoissaameksi.

Poliisin sähköisessä asiointipalvelussa löytyy lomakkeet, rikosilmoitus, ajanvaraus ja niihin liittyvät ohjeet myös pohjoissaamen kielellä

TE-palvelut
Asioimisohje inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi
Saamenkielisiä lomakkeita:
Starttirahahakemus  (pohjoissaameksi)
Jatkohakemus starttirahasta  (pohjoissaameksi)

Lapin käräjäoikeus  (pohjoissaame) *

Esitteet:

Jos šaddat rihkkosa gillájeaddjin – Jos joudut rikoksen uhriksi
Vuoigatvuohtalágádus – Oikeuslaitos
Dieðut vuoigatvuoðaveahkis – Tietoa oikeusavusta

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuodain – Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

Korkein hallinto-oikeus (pohjoissaameksi)
Korkein oikeus  (pohjoissaameksi)
Oikeusasiamies (pohjoissaameksi)
Oikeuskanslerin virasto  (pohjoissaameksi)

Oikeusministeriö (pohjoissaameksi)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (pohjois-, inarin – ja koltansaameksi)
Tasa-arvovaltuutettu (pohjoissaameksi)
Lapsiasianvaltuutettu (pohjoissaameksi)

Valvira
Potilaan oikeudet – esite  (pohjois-, inarin – ja koltansaameksi)

Sosiaali-ja terveysministeriö
Käytä isyysvapaasi- esite (pohjois-,inarin – ja koltansaameksi) *

Oulun hiippakunta
Saamelaistyö  (pohjoissaameksi)

Lapin rovastikunta
Utsjoen seurakunta  (pohjoissaameksi)*
Kirkolliset kirjat saamenkielillä (pohjois- ja inarinsaameksi)

Metsähallituksen nettisivujen sisällöt ovat pohjoissameksi ja osa sisällöstä on myös inarin- ja koltansaameksi.

Lapin hätäkeskus  ”Näin käytät hätänumeroa 112 Suomessa”   (pohjoissaameksi)

Sisäasianministeriö (Vaaratiedotteet saamen kielillä)

Lapin liitto  (pohjoissaameksi)*

Paliskuntain yhdistys  (pohjoissaameksi) Paliskuntain yhdistys (inarinsaameksi)

Saamelaismuseo Siida  (pohjoissaameksi)

Rajavartiolaitos (pohjoissaameksi)

ELY-keskuksella on saamenkieliset nettisivut, jossa on pysyvät tekstit ja tiedotteet ovat pohjoissaameksi. Osa teksteistä on myös inarin- ja koltasaameksi.

Aluehallintoviraston pysyvät tekstit ja tiedotteita on pohjoissaameksi.