Saamen kielen toimisto

Saamen kielen toimisto toteuttaa saamen kielilain (laki 1086/2003, asetus 108/2004) mukaisia tehtäviä. Se huolehtii laissa tarkoitettujen käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille, avustaa viranomaisia ja laitoksia saamen kielen taitoisten tulkkien hankkimisessa sekä muissa saamen kielilaissa tarkoitetuissa tehtävissä sekä seuraa saamen kielilaissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista ja tehden tarvittaessa aloitteita saamen kielen käytön edistämiseksi.

Saamen kielen toimiston henkilökunta neuvoo ja auttaa mielellään saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Kielitoimistossa on saamen kieliturvasihteerin ja saamen kieliasian sihteerin viran lisäksi neljä pohjoissaamen kielen kielenkääntäjän virkaa sekä yksi inarinsaamen ja yksi koltansaamen kielenkääntäjän virka. Käräjien kokous voi perustaa tarpeen mukaan muitakin virkoja.

Kielitoimistossa voi olla myös muuta henkilöstöä.

Saamen kieliturvasihteeri toimii kielitoimiston esimiehenä.

Kieliturvasihteeri
Anne Kirste Aikio

 • toimiston esimies
 • saamen kielilain toteutumisen valvonta ja seuranta
 • kielilaista ja muista saamelaisten kielellisistä oikeuksista tiedottaminen
 • saamelaisväestön ja viranomaisten neuvonta ja opastaminen saamen kielilain käyttämisestä ja soveltamisesta
 • toimialaan liittyvien saamelaisia koskevien asioiden käsittelyn seuranta eri  viranomaisissa
 • saamen kielineuvoston esittelijä ja sihteeri sekä päätösten toimeenpanijana tehtäviinsä kuuluvissa asioissa

Kieliasiansihteeri
Marko Marjomaa

 • saamen kieliyhteistyöhön liittyvät tehtävät
 • saamen kielineuvoston esittelijä ja sihteeri, sekä kielineuvoston kokouksen järjestelyt ja päätösten toimeenpano
 • yhteyden pito saamelaisorganisaatioihin yli rajojen

Kielipesäohjaaja
Niina Aikio-Siltala

 • Kielipesien henkilöstön pedagoginen tukeminen
 • Yhteistyö kielipesätoiminnan järjestäjien kanssa
 • Kielipesärahoituksen hallinnointi
 • Vanhempien ohjaus ja neuvonta kielipesään ja kielenelvytykseen liittyvissä asioissa

Kielenkääntäjät