Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Komissiossa on viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä. Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Saamelaiskäräjien komissaariehdokkaat

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi eli komissaareiksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä. Kolttien kyläkokous on päättänyt esittää komission jäseneksi Irja Jefremoffia. 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi eli komissaariksi tuli määräaikaan mennessä yhteensä 16 esitystä, 14 Saamelaiskäräjille ja kaksi Kolttien kyläkokoukselle. Esitettyjä henkilöitä on yhteensä 10. Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous pyysivät esityksiä komission jäseniksi 17. toukokuuta mennessä. Aikaa jatkettiin poikkeustilanteen takia.

Hyvärinen Heikki
Oikeustieteen kandidaatti, väitöskirjatutkija
Enontekiö

Esittävä taho:

SámiSoster ry

Seurujärvi Miina
Oppimateriaalisuunnittelija, filosofian maisteri
Inari, s. 1974

Esittävä taho:

Alajärvi Martta

Videoesittelyn kysymykset:

  1. Esittele itsesi
  2. Millaista sisällöllistä asiantuntemusta sinulla on suhteessa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin?
  3. Nimeä kolme tärkeintä elementtiä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin onnistumiseksi
  4. Minkä koet olevan komissaarin työssä tärkeää?

Ajankohtaista totuus- ja sovintoprosessista

Saamelaiskäräjät siirtää komissaarien valintaa eteenpäin

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa…

Puheenjohtaja Juuso painottaa Saamen kansan luottamuksen merkitystä totuus- ja sovintoprosessin onnistumiseksi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso piti yhden…
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio aloittaa työnsä Suomessa

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja…

Saamelaiskäräjät hyväksyi valtion esitykset komissaariehdokkaiksi

Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan 18.2.2021 yksimielisesti…

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten…

Saamelaiskäräjien kuulemistilaisuudet totuus- ja sovintokomissaarien valintoja koskien

Saamelaiskäräjät järjestää kuulemiset saamen kansalle totuus-…

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I varapuheenjohtaja
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

II varapuheenjohtaja
Leo Aikio
leo.aikio(at)samediggi.fi
040 621 6505 / 010 839 3180

Puheenjohtajan avustaja
Laura Olsén-Ljetoff
laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi
040 617 5113 / 010 839 3190