Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Komissiossa on viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä. Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista.

Ajankohtaista totuus- ja sovintoprosessista

Saamelaiskäräjät valitsi totuus- ja sovintokomission komissaareiksi Anni-Siiri Länsmanin ja Heikki Palton

Saamelaiskäräjien kokous valitsi 30.9.2022 saamelaisten totuus-…
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.Kuva: Ville Fofonoff
Saamelaiskäräjien kokous.Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjät siirtää komissaarien valintaa eteenpäin

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa…
Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston…
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.Kuva: Ville Fofonoff

Puheenjohtaja Juuso painottaa Saamen kansan luottamuksen merkitystä totuus- ja sovintoprosessin onnistumiseksi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso piti yhden…
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio aloittaa työnsä Suomessa

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja…

Saamelaiskäräjät hyväksyi valtion esitykset komissaariehdokkaiksi

Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan 18.2.2021 yksimielisesti…

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I varapuheenjohtaja
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

II varapuheenjohtaja
Leo Aikio
leo.aikio(at)samediggi.fi
040 621 6505 / 010 839 3180