Saamelaismusiikkikeskus

Saamelaismusiikkikeskus on Saamelaiskäräjien alainen keskus, joka edistää monin tavoin saamelaismusiikin eri osa-alueita. Keskuksessa työskentelee määrä-aikaisesti yksi työntekijä.

 Saamelaismusiikkikeskus tukee perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkityylien (luohti, leudd´ ja livđe) säilymistä ja edelleen kehittymistä, järjestää elävän ja kehittyvän saamelaismusiikin opetusta, tarjoaa puitteet saamelaisen musiikin tuotantoon, kehittää saamelaista musiikkiosaamista, kohottaa saamelaismusiikin imagoa ja sitä kautta lisää kiinnostusta saamelaiseen musiikkiin.

Saamelaismusiikkikeskuksen keskeisimpiä toimintoja on joikuopetuksen järjestäminen saamelaisalueen kouluihin. Opettajina käytetään perinteenkantajia, jotka taitavat joikuperinteen. Työ on ainutlaatuista ja tällä pyritään turvaamaan perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkityylien säilyminen ja edelleen kehittyminen. Lisäksi saamelaismusiikkikeskus tukee myös uuden saamelaismusiikin opetusta ja järjestää opettajain koulutusta saamelaismusiikista. Ijahis idja on Inarissa järjestettävä alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma. Saamelaismusiikkikeskus on keskeisessä roolissa tapahtuman järjestämisessä.

Saamelaismusiikkikeskus on Saamelaiskulttuurikeskus Sajosin aktiivinen toimija. Sajos tarjoaa upeat puitteet Saamelaismusiikkikeskuksen toiminnalle. Saamelaismusiikkikeskus järjestää Sajosissa konsertteja ja muita musiikkiin liittyviä tapahtumia.

Saamelaismusiikkikeskuksen toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ijahis idja – alkuperäiskansojen musiikkifestivaali: www.ijahisidja.fi
Saamelaismusiikkikeskus Sajos: www.sajos.fi