Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista. Valtioneuvosto määrää saamelaiskäräjien jäseniksi (21) ja varajäseniksi (4) saamelaiskäräjävaaleissa eniten ääniä saaneet henkilöt, kuitenkin niin, että jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki) tulee vähintään kolme jäsentä ja kustakin kunnasta yksi varajäsen.

Toimikauden 2016 – 2019 jäsenet ja varajäsenet:

Hallitus

Puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi
010 839 3192

1. varapuheenjohtaja
Heikki Paltto
heikki.paltto(at)samediggi.fi

2. varapuheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja

Petra Biret Magga-Vars
p_magga(at)hotmail.com

Pentti Pieski
pentti(at)tenolle.fi

Saara Magreta Sara
magreta.sara(at)gmail.com
Saamen kielineuvosto, varapuheenjohtaja

Nilla Tapiola

Jäsenet

Jouni Aikio
hente.inari(at)gmail.com
Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Aslak Holmberg
gufihtar(at)gmail.com
Kulttuurilautakunta, puheenjohtaja

Anu Avaskari
anu.avaskari(at)gmail.com

Jouko Hetta
jouko.hetta(at)gmail.com
Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Kari Kyrö
karikyro(at)gmail.com

Neeta Jääskö
neetainari(at)icloud.com
Saamen kielineuvosto, puheenjohtaja

Jan Saijets
Koulutus- ja oppimateriaali-
lautakunta, puheenjohtaja

Antti Sujala
antti.sujala(at)gmail.com
Elinkeino- ja oikeuslautakunta

Anne Nuorgam

Pigga Keskitalo
pigga.keskitalo(at)gmail.com

Kirsti Kustula
kirsti.kustula(at)gmail.com

Elinkeino- ja oikeuslautakunta, varapuheenjohtaja

Tanja Sanila
tanja(at)disainari.fi

Kulttuurilautakunta, varapuheenjohtaja

Veikko Feodoroff
veikko.feodoroff(at)gmail.com

Elinkeino- ja oikeuslautakunta, puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta, puheenjohtaja

Ulla-Maarit Magga
ulla.magga(at)enontekio.fi

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta, varapuheenjohtaja
Kulttuurilautakunta

Varajäsenet

Nihkolas Valkeapää
nivalkea(at)mail.student.oulu.fi

Pekka Pekkala
pekka.pekkala(at)pp.inet.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asko Länsman
asko(at)lumiporo.fi