Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Saamen Kielikaltio) lij sääʹm meer õhttsažtâʹvvjânnmallaš äʹšštobddiorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Lääʹdd, Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi vuâđđeem sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij vuâđđuum ǩiiddâs jiõččnaž tåimmorgaanân Taarr Sääʹmteʹǧǧ õhttvuõʹtte 2022.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõlid kuõskki tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâj koordinâsttmõõžžâst, raavummšest da õõuʹdummšest. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jurddjen lij sääʹm ǩeʹrjjǩiõli da mainstemǩiõli šõddeem kulttuurääʹrb seeiltummuš, käddmõš da õõudâsviikkmõš di sääʹmǩiõli seeiltummuš, raavummuš da õõudâsviikkmõš  vääʹldeeʹl seämmast lokku jeeʹres sääʹmǩiõli taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõli ǩiõllhuâlast. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmai õhttsaž äʹšštobddiorgaanân sääʹm ǩeʹrjjǩiõli noormtummuž kuõskki aaʹššin. Tääzz koʹlle terminologia noormtummuš da ǩeeʹrjtemvuâkkõõzz. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjan lij regsmâʹtted sääʹmǩiõli sannõõzz da vieʹǩǩted nääiʹt peäʹlstes staanâd sääʹmǩiõli pueʹttiääiʹj. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi oudd ǩiõllõõʹnnʼjid  sääʹmǩiõli ââʹnnma kuulli teâđ, neävvaid da vuäppõõzzid.

LÂÂʹSSTEÂĐ

Mika Saijets

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jååʹđteei

+47 78 47 41 48, +47 902 01 138

mika.saijets(at)giellagaldu.org

Ääiʹjpoddsaž

Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd,…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõõzz saaǥǥjååʹđteei vaʹlljuum

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõs lij ååʹn nõõmtum, da halltõs…

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt…