Saaǥǥjååʹđteei

Tiina Sanila-Aikio leʹbe Paavvâl Taannâl Tiina lij šõddâm Čeʹvetjääuʹrest, Aanrest 25.3.1983 puäʒʒpiârrǥa. Sanila-Aikio rävsmi Čeʹvetjääuʹrest, koʹst son jooʹđi vuâđđškooul. Lookkjiškooul Sanila-Aikio jooʹđi Ruäʹvnjaarǥâst, koon mâŋŋa son alttii vuõiggâdvuõtt-tiõđ määttaid Lappi universiteeʹttest. Ååʹn son jäälast Aanar ceerkavsiidâst källsines da niõđines.

Sanila-Aikio lij leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž eeʹjjest 2012 ääʹljeeʹl. Suu vaʹlljeeš Sääʹmteeʹǧǧ 1. väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen vaalpâjja 2012-2015, da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen pâʹsslašttâm-mannust 2015 vaalpââʹj 2012-2015 loopp räjja. Sanila-Aikio vaʹlljeeš eʹpet Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen pââjas 2016-2019 täʹlvvmannust 2016.

Ouddâl Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹj tooimâs Sanila-Aikio reâuǥai nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur uʹčteeʹlen Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst Aanrest. Mättʼtem lââʹssen son lij leämmaž aktiivlaž nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur kuõskki aaʹššin, ouddmiârkkân jåårǥlâʹttem- di mättmateriaaltuâjain. Sanila-Aikio toobdât še artisttân, kååʹtt lij kollʼjam jeeʹres õhttvuõđin nuʹtt äʹrbbvuõđlaž, nuõrttsääʹm leeuʹd ǥu modeern rock-musiikk sueʹrjest. Sanila-Aikio piârrjest nuʹbben jieʹllemvueʹǩǩen lij puäʒʒhåidd, koʹst son lij mieʹldd jiijjâs tuâjai paaldâst.

Sanila-Aikio lij leämmaž aktiivlânji mieʹldd sääʹmõhttsažkååʹdd toimmjummšest nuõrrân ääʹljeeʹl, ouddmiârkkân Saaʹmi Nueʹtt rõ – Nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur õhttõõzzâst di Saaʹmi siidsååbbar vuâllsaž Njauddâm vuuʹd sääʹmsuåvtõõzzâst, koʹst son toiʹmmji iiʹjjin 2003-2013. Lââʹssen son lij toiʹmmjam jeäʹrab mieʹldd Lääʹdd Sääʹmnuõr rõ saaǥǥjååʹđteeʹjen di Lyseonpuisto lookkjiškooul mättʼtõõttikååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjen.

Saaǥǥjååʹđteei
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi
+358 (0)10 839 3192