Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuäʹppõõzz

Ǩeâštt lij pukid äävai. Ǩeâštast liâ kueʹhtt joouk:

1. Vuâlla 13- âkksa

2. 13-20-âkksa

Vuâlla 13-ekksa vueiʹtte vuässõõttâd ǩiõšttu tiudd âkksa vuäʹpstõõzzâst.

Šõddmõʹšše vuässõõđât sniimeeʹl jiiʹjjes vuänkõsvideoid teemain “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”.

Vuässõõttjest âlgg juäʹtǩǩed pâʹjjǩeʹrjjtõõzz uuʹccmõsân õõutin saaʹnin, ouddmiârkkân ’Muäna leäʹp čieʹpp taʹnssjed…’. Teem ij leäkku rajjääm tääʹrǩben, leâša video âʹlǧǧe leeʹd sääʹmǩiõllsa da mainsted sääʹmnuõri jieʹllmest.

Video pešttmõš lij jeänmõssân 3 minoot.

Video vuäitt raajjâd õhttu leʹbe jooukâst.

Pueʹrmõs videoid uuʹdet paʹlǩǩõs.

Video õlgg toimmted ärvstõõllâm diõtt WeTransfer-kääzzkõõzz ââʹneeʹl (vuäʹppõõzz jeeʹres dokumeeʹntest).

Maacctummuž õhttvuõđâst õlgg uʹvdded täidd teâđaid videoin:

Õhttvuõttoummu

1. Video nõmm

2. Puk video raajji da šõddâmee´ǩǩ

3. Video pešttmõš

4. Video ǩiõll

5. Joukk, koozz vuässââtt

a. Vuâlla 13-âkksa

b. 13-20 âkksa

Ǩiõšttu vuässõõtti video mââimõs maacctempeiʹvv lij 10.5.2021.