Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2018 – tubeʹttem-ǩeâšt vuäʹppõõzz

Ǩeâštt lij pukid äävai. Ǩeâštast liâ kueʹhtt joouk:

1. Vuâlla 13- âkksa

2. 13-20-âkksa

Vuâlla 13-ekksa vueiʹtte vuässõõttâd ǩiõšttu tiudd âkksa vuäʹpstõõzzâst.

Ǩiõšttu vuässõõtti video õlgg leeʹd rajjum sääʹmǩiõʹlle. Video pešttmõš lij jeänmõssân 3 minoot. Video vuäitt raajjâd õhttu leʹbe jooukâst.

Pueʹrmõs videoid uuʹdet paʹlǩǩõs. Tubeʹtteei Mansikkka toiʹmmai ǩeâšt suõjjleejen da son lij õhtt ǩeâšt ärvstõõlli. Son lij 12.4.2018 pääiʹǩ âʹlnn Aanrest paʹlǩǩeʹmmen pueʹrmõs videoid.

Video õlgg toimmted ärvstõõllâm diõtt WeTransfer-kääzzkõõzz ââʹneeʹl (vuäʹppõõzz jeeʹres dokumeeʹntest). Maacctummuž õhttvuõđâst õlgg uʹvdded täidd teâđaid videoin:

1. Video nõmm

2. Puk video raajji da päiʹǩǩ-kåʹdd

3. Video pešttmõš

4. Video ǩiõll

5. Joukk, koozz vuässââtt

a. Vuâlla 13-âkksa

b. 13-20 âkksa

Videoid jeäʹp õlmstââʹtt neeʹttest.

Ǩiõšttu vuässõõtti video mââimõs maacctempeiʹvv lij 25.3.2018.