Saaǥǥjåå´đteei

Tiina Sanila-Aikio leʹbe Paavvâl Taannâl Tiina lij šõddâm Čeʹvetjääuʹrest, Aanrest 25.3.1983 puäʒʒpiârrǥa. Sanila-Aikio rävsmi Čeʹvetjääuʹrest, koʹst son jooʹđi vuâđđškooul. Lookkjiškooul Sanila-Aikio jooʹđi Ruäʹvnjaarǥâst, koon mâŋŋa son alttii vuõiǥâstiõđ määttaid Lappi universiteeʹttest. Ååʹn son jeälast Aanar ceerkavsiidâst källsines da niõđines.

Sanila-Aikio lij leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž eeʹjjest 2012 ääʹljeeʹl. Suu vaʹlljee Sääʹmteeʹǧǧ 1. väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen vaalpâjja 2012-2015, da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen pââʹzzlâšttam-mannust 2015 vaalpââʹj 2012-2015 loopp räjja. Sanila-Aikio vaʹlljee eʹpet Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen pââjas 2016-2019 täʹlvvmannust 2016.

Ouddâl Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtuõʹllʼjeeʹj tooimâs Sanila-Aikio tuejjii nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur uʹčteeʹlen Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst Aanrest. Mättʼtem lââʹssen son lij leämmaž aktiivlaž nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur kuõskki aaʹššin, ouddmiârkkân jåårǥlâʹttem- di mättmateriaaltuâjain. Sanila-Aikio toobdât še artisttân, kååʹtt lij kollʼjam jeeʹres õhttvuõđin nuʹtt äʹrbbvuõđlaž, nuõrttsääʹm leeuʹd ǥu modeern rock-musiikk sueʹrjest. Sanila-Aikio piârrjest nuʹbben jieʹllemvueʹǩǩen lij puäʒʒhåidd, koʹst son lij mieʹldd jiijjâs tuâjain palddlõõžži.

Sanila-Aikio lij leämmaž aktiivlânji mieʹldd sääʹmõhttsažkååʹdd toimmjummšest nuõrrân ääʹljeeʹl, ouddmiârkkân Saaʹmi Nueʹtt rõ – Nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur õhttõõzzâst di Saaʹmi siidsååbbar vuâllsaž Njauddâm vuuʹd sääʹmsuåvtõõzzâst, koʹst son toiʹmmji iiʹjjin 2003-2013. Lââʹssen son lij tuejjääm jeäʹrab mieʹldd Lääʹdd Sääʹmnuõr rõ saaǥǥjååʹđteeʹjen di Lyseonpuisto lookkjiškooul mättʼtõõttikååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjen.

Saaǥǥjåå´đteei
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi
+358 (0)10 839 3192