Rekigistem

Uásturekigeh

Viermirekigistem teknisiih tiäđuh

Nommâ: Samediggi/Saamelaiskäräjät
Y-tubdâldâh:1052535-3
Viermireekkigčujottâs:003710525353
Sirdee tubdâldâh:003708599126
Sirdee: Liaison Technologies

Keevti rekigij sirdemân paajaabeln mainâšum viermireekkigčujottâs já sirdee tubdâlduv.

Uásturekigeh šleđgâpoostâ peht

Puávtáh vuolgâttiđ reekkig meid PDF-häämist šleđgâpoostâ peht čujottâsân: fennoa.FI.P.124808-7(at)docinbound.com

  • Vuolgât reekkig šleđgâpoostâ labdostiätuvuárkkán.
  • Puávtáh vuolgâttiđ maaŋgâid rekigijd oovtâ šleđgâpostâviestâst, mutâ jyehi reekkig ferttee leđe sierâ tiätuvuárkkán. Jyehi tiätuvuárhást ferttee leđe eres nommâ.
  • Labde reekkig labdosijd siämmáá pdf-tiätuvuárkkán jieš rekigáin.
  • Ele lukkâd teikkâ suoijii PDF-tiätuvuárháid syelisaanijn.
  • Labdos noomâ meerhah pyehtih leđe táválâš čäällimmeerhah, a-z, A-Z, 0-9. Ele keevti eromâšmeerhâid, ko adelah noomâ labdosijd.

Reekkig pävirin poostâ peht

Jis jieh pyevti toimâttiđ reekkig šleđgâpoostâ peht, te puávtáh vuolgâttiđ tom poostâ peht čujottâsân: Sämitigge/Saamelaiskäräjät, PL 57273, 01051 LASKUT

Pälkki- já mätkirekigijd irâttâsâin (main lii y-tubdâldâh) puáhtá vuolgâttiđ šleđgâlávt viermirekigin.

Lasetiäđuh viermirekigistmist

Irmeli Moilanen
Sämitigge/Saamelaiskäräjät
irmeli.moilanen(at)samediggi.fi
+358 10 839 3130

Pälkki- já mätkirekigeh

Pälkki- já mätkirekigijd irâttâsâin (main lii y-tubdâldâh) puáhtá vuolgâttiđ šleđgâlávt viermirekigin.

Vuáláčáállum pälkki- já mätkirekigeh y-tubdâlduvttáá toimâttuvvojeh pááppárrekigin poostâ peht tâi skannajum rekigin šleđgâpoostâ peht Sämitige ekonomiatoimâttâhân. Meid pälkki- já mätkirekigijd, moh puátih olgoenâmijn, puáhtá toimâttiđ pááppárrekigin poostâ peht tâi skannajum rekigin šleđgâpoostâ peht Sämitige ekonomiatoimâttâhân.

Sämitigge/ ekonomiatoimâttâh
Sämikulttuurkuávdáš Sajos
FIN-99870 Aanaar

Pälkki- já mätkirekigeh šleđgâpoostâ peht čujottâsân:
talous(at)samediggi.fi

Viärukoortah, pargotuođâštusah, tienâsmonâttem sajânmáksuucâmušah já čielgiittâsah toimâttuvvojeh poostâ tâi šleđgâpoostâ peht. Šleđgâpoostâ peht toimâttum äššikirjeh vuolgâttuvvojeh jieijâs ovdâsvástádâsân.

Puávtáh luođiđ vuoluubeln PDF-luámáttuv tevdim várás. Luámáttuv puáhtá tevdiđ meiddei uásist lađđuin, tegu Chrome teikkâ Internet Explorer.

Elektronlâš mätkireekkig

Sämitigge lii váldám anon elektronlâš Excel-vuáđulâš mätkireekkig pävirreekkig lasseen. Elektronlâš mätkireekkig toimâttuvvoo njuolgist ekonomiatoimâttâhân šleđgâpoostâ peht čujottâsân talous(at)samediggi.fi. Puávtáh labdeđ mätkirekigân elektronlâš vuáláčáállus, mutâ tot ij lah págulâš. Mađhâšeijee vuolgât mätkireekkig elektronlávt jieijâs ovdâsvástádâsân.

Persovntiäđuh

Persovntiätuluámáttâh toimâttuvvoo vuosmuu pälkkiluámáttuv lahtosin teikkâ ko tiäđuh nubásmeh.

Persovntiäđui kieđâvuššâm

Persovn- já pargokoskâvuotâtiäđui paijeentoollâm lii uási ruttâtuálutooimâ päälhirekinistemproosees. Almotteijest lii vuoigâdvuotâ tärhistiđ jieijâs kyeskee tiäđuid.