Rehketbearran

Fierbmerehketbearrama teknihkalaš dieđut:

Namma:  Sámediggi/Saamelaiskäräjät
Y-dovddaldat:  1052535-3
Fierbmerehketčujuhus:  003710525353
Sirdi dovddaldat:  003708599126
Sirdi:  Liaison Technologies

Geavat rehkegiid sirdimii bajábealde máinnašuvvon fierbmerehketčujuhusa ja sirdi dovddaldaga.

Báberoastorehkegat čujuhussii:

Sámediggi/Saamelaiskäräjät
C/O Ostolaskut
PL 201
90101 OULU

Maiddái olgoriikkain boahtti rehkegat doaimmahuvvojit báberrehkegin Sámediggái.

Bálká- ja mátkerehkegat:

Bálká- ja mátkerehkegiid fitnodagain (geain lea y-dovddaldat) sáhttá sáddet elektrovnnalaččat neahttarehkegin.

Almmá y-dovddaldaga haga vuolláičállon bálká– ja mátkerehkegat doaimmahuvvojit báberrehkegin Sámedikki ekonomiijadoaimmahahkii. Maiddái olgoriikkain boahtti rehkegat báberrehkegin Sámediggái.

Sáhtát luđet vulobealde pdf-skovi, man sáhttá deavdit. Skovi sáhttá deavdit maid oasis neahttalohkkiin, nugo Chrome dahje Internet Explorer.

Persovdnadiehtoskovvi doaimmahuvvo vuosttas bálkáskovi mielddusin dahje jos dieđut nuppástuvvet.

Persovdnadieđuid gieđahallan

Persovdna- ja bargogaskavuođadieđuid bajásdoalahus lea oassi dállodoalu bálkkárehkenastinproseassa. Almmuheaddjis lea vuoigatvuohta dárkkistit iežas guoski dieđuid.