Puheenjohtaja

Tuomas Aslak Juuso eli Gáijjot Ánte Issáha Duommá on syntynyt Lahdessa 7. helmikuuta 1985. Juuso on varttunut sekä Lahdessa että Karesuvannossa, mutta peruskoulun hän on käynyt pääsääntöisesti Lahdessa. Juuso on suorittanut poro- ja luontaistalouden ammattitutkinnon Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Kaamasen Toivoniemessä. Lisäksi hän on suorittanut porotalouden lähettilään ohjelman (The Reindeer ambassador program, International Centre for Reindeer Husbandry) sekä kursseja alkuperäiskansaoikeuksista (Sámi University College, Kautokeino). Nykyisin Juuso asuu Karesuvannossa.

Juuso valittiin Saamelaiskäräjien jäseneksi ensimmäisen kerran vuonna 2008. Hän on edelleen kaikkien aikojen nuorin Saamelaiskäräjille valittu jäsen. Juuso valittiin Saamelaiskäräjien 2. varapuheenjohtajaksi vaalikaudelle 2016-2019 ja nyt kolmannelle kaudelleen 2020-2023 Juuso valittiin Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi helmikuussa 2020.

Juuso on ollut aktiivisesti mukana saamelaisyhteiskunnan toiminnassa nuoresta lähtien. Juuso toimi Suomen Saamelaisnuoret ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005-2007 ja 2009-2012. Lisäksi hän on toiminut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alkuperäiskansojen nuorten liiton (Global Indigenous Youth Caucus) puheenjohtajana vuosina 2012-2015 ja YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferessin yhteydessä toimineen alkuperäiskansojen globaalin koordinaatiotyöryhmän jäsenenä 2012-2014. Hän on ollut myös monissa YK:ssa tapahtuneissa neuvotteluprosesseissa mukana, esimerkiksi EMRIP (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples) mandaatin uudistamisneuvottelut, alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden vahvistamista YK:ssa koskevat neuvottelut ja YK:n maailmankonferenssin loppudokumentin neuvottelut.

Alkuperäiskansojen oikeudet ovat Juusolle tärkeitä ja hän kertookin, että YK:n alkuperäiskansojen julistus on syy siihen, miksi hän lähti ensimmäisiin saamelaiskäräjävaaleihin mukaan. Juuso tulee Kaijukoiden eli Raittijärven siidasta, missä poronhoito perustuu vanhaan siida-järjestelmään.

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja

Yhteystiedot

tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

Puheenjohtajan avustaja

Niina Siivikko
niina.siivikko(at)samediggi.fi
040 584 0697 / 010 839 3164