Puheenjohtaja

Tiina Sanila-Aikio eli Paavvâl Taannâl Tiina on syntynyt Sevettijärvellä, Inarissa 25.3.1983 poronhoitajaperheeseen. Sanila-Aikio varttui Sevettijärvellä, jossa hän kävi peruskoulun. Lukion Sanila-Aikio kävi Rovaniemellä, jonka jälkeen hän aloitti oikeustieteen opinnot Lapin yliopistossa. Nykyisin hän asuu Inarin kirkonkylällä miehensä ja tyttärensä kanssa.

Sanila-Aikio on ollut Saamelaiskäräjien jäsen vuodesta 2012 alkaen. Hänet valittiin Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtajaksi vaalikaudelle 2012-2015, ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi maaliskuussa 2015 vaalikauden 2012-2015 loppuun saakka. Sanila-Aikio valittiin edelleen Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi kaudeksi 2016-2019 helmikuussa 2016.

Ennen toimeaan Saamelaiskäräjien puheenjohtajana Sanila-Aikio työskenteli koltansaamen kielen ja kulttuurin opettajana Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Opettamisen ohella hän on ollut aktiivinen koltansaamen kieltä ja kulttuuria koskevissa asioissa, esimerkiksi käännös- sekä oppimateriaalitöissä. Sanila-Aikio tunnetaan myös artistina, joka on esiintynyt monissa ei yhteyksissä niin perinteisen, kolttasaamelaisen leuddin kuin modernin rock-musiikin saralla. Sanila-Aikion perheen toinen pääelinkeino on poronhoito, jossa hän on mukana oman työnsä ohessa.

Sanila-Aikio on ollut aktiivisesti mukana saamelaisyhteiskunnan toiminnassa nuoresta lähtien, esimerkiksi Saa´mi Nue´tt ry – Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistyksessä sekä Kolttien kyläkokouksen alaisessa Näätämön alueen kolttaneuvossa, jossa hän toimi vuosina 2003-2013. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtajana sekä Lyseonpuiston lukion oppilaskunnan puheenjohtajana.

Puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi
010 839 3192