Saamelaisnuorten taidetapahtuman tube-kilpailun voitti Elle-Máárjá Siltala Ivalosta ja musiikkikilpailun Oarjánieiddat Enontekiöltä

Saamelaisnuorten taidetapahtuma alkoi – yli 400 osallistujaa, 10 musiikkiryhmää ja 35 tube-videota mukana 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään tänään 12.4.2018 Inarissa. Lajeina ovat musiikki ja tubetus. Koko tapahtuman teemana on Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti ”Oma ääni”. Tapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat Mikkelissä 25.-27.5.2018 järjestettävään Nuori Kulttuuri tapahtumaan, SOUNDS:iin. 

Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 400 osallistujaa, 10 musiikkiryhmää ja 35 tube-videota mukaan. Osallistujia tulee saamelaisalueen lisäksi aina Tampereelta saakka.  Tube-kilpailun tuomarina toimivat tubettaja Mansikka (Maiju Voutilainen), Aleksi Ahlakorpi ja Xia Torikka. Musiikki-kilpailun tuomarina toimivat Niillas Holmberg, Anna Lumikivi ja Heli Aikio.

Taidetapahtuman suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: www.sogku.fi/live 

Taidetapahtumaa voi seurata Instagram-kuvapalvelussa hastagilla #sndd18. Myös YLE Sápmin julkaisee sivuillaan reaaliajassa #ylesndd18-hastagilla merkityt Instagram-kuvat ja -videot.Mikäli samaan kuvaan/videoon on merkitty molemmat hastagit, tulee myös #sndd18-hastagilla varustettu kuva tai video YLE Sápmin artikkeliin. 

Katso päivän ohjelma täältä: https://www.samediggi.fi/2018/04/11/saamelaisnuorten-taidetapahtuman-ohjelma/ 

Mukavaa taidetapahtuman päivää kaikille osallistujille! 

Seuraa ajankohtaisia asioita Saamelaiskäräjien some-kanavilla

Saamelaiskäräjien virallisilla Facebook– ja Twitter-sivustoilla pääset seuraamaan Saamelaiskäräjien ajankohtaisia tapahtumia, toimintaa, kannanottoja sekä hankkeita.

Sosiaalisen median sivustojen tarkoitus on edistää tiedonsaantia Saamelaiskäräjistä. Haluamme tuoda Saamelaiskäräjien toimintaa lähemmäksi saamelaisten arkea, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio sanoo.

Myös Saamelaiskäräjien uudet nettisivut on julkaistu ja sivustoille tuotetaan uutta sisältöä koko ajan. – Sivustoja päivitetään jatkuvasti pystyäksemme palvelemaan paremmin sivuston käyttäjiä ja sujuvoittamaan tiedon löytymistä, jatkaa Saamelaiskäräjien ma. viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen.

Saamelaiskäräjien viestintästrategia

Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan 19.6.2017 viestintästrategian. Strategian tarkoituksena on ohjata ja edistää Saamelaiskäräjien viestintää. Uusia viestinnän keinoja tarvitaan, sillä noin 65 % Suomen saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Lisäksi viestinnän kehittäminen on välttämätöntä Saamelaiskäräjien toiminnalle ja saamelaiskysymysten esiin nousemiselle oikeassa viitekehyksessä.

Viestintästrategian mukaisen avoimen ja tehokkaan viestinnän periaatteena on edistää yleistä saamelaiskysymyksiä koskevaa tietoisuutta, hyvää hallintoa ja saamelaisten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Saamelaiskäräjät käyttää viestinnässään perinteisten kanavien lisäksi myös sosiaalisen median kanavia aktiivisesti.

Saamelaiskäräjät on osoittanut varoja sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle suunnatun viestintäkoulutuksen järjestämiseen vuoden 2018 talousarviossa. Lisäksi Saamelaiskäräjät on palkannut määräaikaisen viestintäsihteerin. Viestintäsihteeri aloitti tehtävässään maaliskuussa 2018 ja hänen tehtävänä on suunnitella, seurata, toteuttaa ja koordinoida Saamelaiskäräjien viestintää.

www.facebook.com/saamelaiskarajat/

www.twitter.com/Saamelaiskaraja

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 040 553 493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Liitteet: 

Tervetuloa Nigá 2 -julkistamistilaisuuteen kulttuurikeskus Sajokseen 12.4. klo 14.00

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi VAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi

VAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN

määräaikaisen tehtävän ajalle 1.6.2018-31.12.2019. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeenpanna vaalit sekä toimia vaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä kokouksissa.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä hallinnollisten tehtävien ja saamelaisia  koskevien oikeudellisten asioiden tuntemus. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/I-III – IV/II mukaan (peruspalkka välillä 3064,92-2596,52 euroa /kk).

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 9.5.2018 klo 15:00 mennessä osoitteella Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Sajos, 99870 Inari. Lisätietoja työstä antaa vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi, sähköposti: janne.nakkalajarvi(at)gmail.com. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 9.4.2018, Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Oletko kiinnostunut edistämään saamenkielistä nuorisotyötä? Tule Walkers-vapaaehtoiseksi!

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on saanut Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminnan liikkuvan nuorisotyön auton (Walkers auto, eli wauto) käyttöönsä syyskuusta joulukuuhun 2018. Tarkoituksena on kokeilla, miten liikkuva nuorisotyö sopisi saamelaisalueelle. Auto liikkuu tuon neljän kuukauden aikana saamelaisten kotiseutualueella, eli Utsjoen, Inarin, Enontekiön ja Sodankylän Lapin paliskunnan alueella. Walkersien toiminta perustuu turvallisten vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaansa.

Saamelaisalueella kulkiessaan Wauto on monikielinen ja -kulttuurinen tila, jossa kaikilla on oikeus puhua omaa äidinkieltään. Autossa matkaa aina vähintään yksi saamen kielen taitoinen aikuinen, joka luo mahdollisuuden käyttää saamen kieltä. Autolla työskentelevät kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Auton yhtenä tarkoituksena onkin vastata suureen tarpeeseen saada saamenkielistä nuorisotyötä saamelaisten kotiseutualueelle.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto etsiikin nyt saamenkielisiä vapaaehtoisia Walkers-toimintaan. Aseman Lapset ry kouluttaa vapaaehtoiset Walkers-toimintaperiaatteisiin ja vapaaehtoiseksi voivat hakeutua kaikki yli 18-vuotiaat. Tarkoituksena on saada mukaan pohjois-, inarin- ja koltansaamea puhuvia vapaaehtoisia. Wauto liikkuisi lähinnä alueella, jossa ei ole nuorisotiloja.

Wauton konsepti on yksinkertainen: mennään sinne, missä nuoret ovat ja tuodaan turvallisia aikuisia heidän ajanviettoonsa. Tarjolla on kahvia, korttipelejä ja aikuisten juttuseuraa. Tarpeen mukaan nuori saa myös syvällisempää ohjausta elämäntilanteeseensa. Wauton omistaa ja sen toimintaa koordinoi Aseman Lapset ry. Pohjoiseen saapuva auto on järjestön kolmas, ja se on hankittu Suomen Lions-liiton lahjoitusvaroilla.

Saamenkielistä nuorisotyötä ei ole juurikaan järjestetty Suomessa. Utsjoen kunnassa toimi saamenkielinen nuorisotyöntekijä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä projektirahoituksella reilun vuoden verran, toiminta loppui syksyllä 2015. Nuoret kokivat saamenkielisen nuorisotyöntekijän hyvänä asiana, koska ensimmäistä kertaa nuorilla oli mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään nuorisotyössä.

Wauton toimintaan voi tutustua Saamelaisnuorten taidetapahtumassa Inarissa 12.4.2018. Tammikuusta kesäkuuhun Wauto toimii Kittilän ja Sodankylän alueella, missä sen toiminnasta vastaavat kuntien nuorisopalvelut.

Lisätietoja:

Kaisa Tapiola-Länsman
Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri
kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi
050 382 5179

Niilo Karjalainen
Wauto-toimintavastaava, Aseman Lapset ry
niilo.karjalainen(at)asemanlapset.fi
040 575 9364

Ministeriö myönsi lisäavustuksen Saamelaisnuorten taidetapahtumalle – Saamelaiskäräjät kiittää!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseksi määrärahan, joka varmistaa tulevan viikon torstaina 12.4. pidettävän tapahtuman edellisvuosien tapaan. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio kiittää kulttuuriministeri Sampo Terhoa saamelaisnuorille ainutlaatuisen tapahtuman mahdollistamisesta.

– Toivotan saamelaisnuoret ja yleisön iloisesti tervetulleeksi Sajokseen ensi viikon torstaina, jolloin Saamelaisnuorten taidetapahtuma kokoaa ison auditorion täyteen saamenkielisen musiikin ja tubevideoiden merkeissä, sanoo Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas-Aslak Juuso on erittäin tyytyväinen siihen, että ministeriö arvioi taidetapahtuman rahoitusasian uudelleen. – Ministeriössä ymmärrettiin taidetapahtuman erityisrooli. Tapahtuman varmistamisen riittävällä rahoituksella, nyt ja tulevaisuudessa, tulisi olla selvä prioriteetti joka vuosi, sanoo Juuso.

– Tapahtuma järjestetään alle viikon päästä, joten onhan se ihan kiva viimein tietää, että meillä on sittenkin varaa järjestää se, sanoo tapahtumatuottaja Aleksi Ahlakorpi. – Lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvien asioiden ei tulisi koskaan olla näin epävarmalla pohjalla. Varsinkaan kun ei ole kyse suurista summista.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1970-luvulta lähtien

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa (Sámenuoraid dáiddadáhpáhus) on järjestetty katkeamatta 1970-luvulta alkaen ja siitä on vuosikymmenten myötä tullut merkittävin saamenkielisten nuorten taideharrastuksia, identiteettiä, yhteenkuuluvuutta ja saamen kielten käyttöä tukeva tapahtuma. Tapahtuma on kasvanut muutaman kymmenen hengen tapahtumasta noin 400 henkeä vuosittain kokoavaksi saamelaisnuorten kulttuurijuhlaksi, johon koulut ja koulujen ulkopuoliset nuoret ja nuorten ryhmät valmistautuvat koko vuoden ajan. Tapahtuma kuuluu saamelaisten kotiseutualueen koulujen vuotuiseen työohjelmaan.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on merkinnyt nuorille ensimmäistä omakielistä yleisöä ja esiintymistä omalle yhteisölle. Taidetapahtuma on lisännyt ja kannustanut eri taiteen alojen harrastamiseen ja omien taitojen kehittämiseen. Mahdollisuus omien taitojen esittämiseen omakieliselle yleisölle ja toisille saamelaisnuorille on ollut merkittävä kannustin.

Tapahtuman merkitystä korostaa myös se, ettei saamelaisalueella ole ollut saamenkielistä nuorisotyötä, ei musiikkiopistoja eikä tanssi- tai teatterikouluja. Taidetapahtuma on nostanut myös taideharrastusten ohjaajien määrää ja osaamista. Merkittävimpiä nuorten ohjaajia ovat kautta vuosien toimineet saamenkieliset opettajat.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori kulttuuri -tapahtumaan, jonka teemoja saamelaisnuorten tapahtuma noudattelee. Ensi viikolla Inarissa järjestettävässä tapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat valtakunnalliseen Mikkelissä järjestettävään SOUNDS2018 -tapahtumaan.

Taidetapahtumilla on haluttu tukea valtakunnallisten Nuori kulttuuri -teemojen lisäksi vuosittain myös saamelaisten perinteiden osaamista. Tapahtuman saamelaisina teemoina ovat olleet mm. saamelainen käsityö, joikuperinne (pohjoissaamelainen luohti, inarinsaamelainen livđe ja kolttasaamelainen leu´dd) ja suopunginheitto.

Joinakin vuosina on kannustettu kuvataiteeseen ja omakieliseen kirjoittamiseen. Vuonna 2008 taidetapahtumien satoa julkaistiin saamelaisnuorten omassa taideantologiassa Bearralat/ Cimcâheh/ Ciimʹciǩ. Kirjan kuvitus ja tekstit (kertomukset, näytelmäkäsikirjoitukset, runot ja sarjakuvat) ovat kaikki nuorten tekemiä. Taidetapahtumajulisteissa, postikorteissa ja osallistumistodistuksissa on käytetty saamelaisnuorten omaa kuvataidetta.

Lisätietoja 12.4. Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa järjestettävästä tapahtumasta:

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuottaja Aleksi Ahlakorpi
aleksi.ahlakorpi(at)samediggi.fi
010 8393 128, 040 687 8844

 

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitettu valtionavustusta 480 000 euroa

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 15.3.2018 sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 9.2.2018 perusteella Saamelaiskäräjille valtionavustusta 480 000 euroa käytettäväksi saamelaisten kotiseutualueella Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti vuonna 2018.

Saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi on valtion talousarviossa ollut vuodesta 2002 lähtien erillinen valtionavustus. Valtionavustus maksetaan Saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Saamelaiskäräjien esittämä määrärahantarve saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oli vuodelle 2018 yhteensä 1,75 miljoonaa euroa.

Myönnetty 480 000 euron valtionavustuksen käyttö on Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien välisten sopimusten mukaan vuonna 2018 seuraava:

Enontekiön kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 61 686,00 euroa:

 • Saamenkielinen kotiavustaja Veahkki 24 219,00 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja 27 717,00 euroa
 • Saamenkielinen terveydenhoitaja 9 750,00 euroa

Inarin kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 215 538,88 euroa:

 • Koltansaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Sevettijärven alueelle 27 163,13 euroa
 • Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle 29 090,63 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja, Männikön palvelukoti, osasto Mustikka 31 965,00 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja, Ivalon terveyskeskus 23 529,50 euroa
 • Koltankielinen kylätyöntekijä Sevettijärvi-Näätämö alueelle 23 941,88 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle 23 941,88 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Etelä-Inarin alueelle 23 941,88 euroa

Sodankylän kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 57 799,63 euroa:

 • Saamenkielisten vanhusten kotihoidon palvelujen turvaaminen 37 548,38 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Vuotson alueella 20 251,25 euroa

Utsjoen kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 144 957,50 euroa:

 • Saamenkielinen perhetyö 30 894,38 euroa
 • Auttaja-Aslak -toiminta, Utsjoki 23 957,63 euroa
 • Auttaja-Aslak -toiminta, Karigasniemi 24 904,13 euroa
 • Saamenkielinen hoivatyöntekijä 26 029,13 euroa
 • Saamenkielinen toiminnanohjaaja 18 975,00 euroa
 • Saamenkielinen terveyhdenhoitaja 20 215,25 euro

Lisätietoja:

Pia Ruotsala-Kangasniemi, hallintopäällikkö, Saamelaiskäräjät, puh. +358 40 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Liitteet: