Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 17.8.2018

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 10/2018 järjestetään Inarissa 17.8.2018.

Saamelaiskäräjien asiantuntijalautakuntien lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi saamelaiskäräjälaiksi

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 10/2018

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 10/2018 Inarissa 17.8.2018.

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Saamelaisalueen koulut saavat lahjoituksena saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja

Saamelaisten kotiseutualueen koulut saavat kouluvuoden alkajaisiksi ison paketin saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja. Paketti sisältää kymmenen erilaista saamenkielistä kirjaa ja kahdeksan erilaista suomenkielistä kirjaa. Jokainen paketti sisältää yhteensä 50 kirjaa, joiden on tarkoitus vahvistaa erityisesti 3.- ja 4.-luokkalaisten lukutaitoa ja -harrastusta.

Kirjalahjoitukset kustantaa Suomen kulttuurirahaston ja Kopioston Lukuklaani-hanke, jonka kanssa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto tekee yhteistyötä. Saamelaiskäräjät on toteuttanut saamenkielisten kirjojen hankinnat. Kirjat ovat inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisiä ja valittu koulujen opetuskielten ja toiveiden mukaan. Saamelaiskäräjät vastaa kirjapakettien jakamisesta saamelaisalueen kouluille.

Lukuklaani lahjoittaa jokaiselle Suomen ala- ja yhtenäiskoululle 50 kirjan paketin syksyllä 2018. Se on hankkinut yli 100 000 kirjaa tarkoitusta varten. Ruotsin- ja saamenkielisille oppilaille on räätälöity erityiset kirjapaketit.

Kirjahankintojen takana oleva Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin. Lastenkirjallisuuden ammattilaisten avulla valitut teokset ovat kohdennettu erityisesti 3-4. luokkalaisille, jotka ovat hankkeen kohderyhmää.

Lisätietoja:

Miina Seurujärvi, miina.seurujarvi(at)samediggi.fi, 010 839 3193.

Kuvassa inarinsaamenkielistä oppimateriaalityötä tekevä Miina Seurujärvi kokoamassa kouluille toimitettavia kirjapaketteja.

Saamen lipun hyväksymispäivä

15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä (1986)

Saamen lippu on saamelaisen taiteilija Astrid Båhlin suunnittelema. Lipun aihe tulee eteläsaamelaisen Anders Fjellnerin runosta Páiven párneh (Auringon pojat), jossa Fjellner kuvaa saamelaisia auringon tyttäriksi ja pojiksi. Lipun punainen ympyrä kuvaa aurinkoa ja sininen kuuta. Lipussa leiskuvat punaisen ja sinisen lisäksi keltainen ja vihreä väri. Samoja värejä on perinteisesti käytetty saamelaisten kansan- ja kansallispuvussa.

Lippu hyväksyttiin saamelaisten viralliseksi symboliksi saamelaisten 13. pohjoismaisessa konferenssissa Åressa 15. elokuuta 1986. Samalla hyväksyttiin myös Saamen suvun laulu. Saamelaisten liputuspäiviä on kaksitoista, joista tärkein on Saamen kansallispäivä 6. helmikuuta. Sillä muistetaan ensimmäistä pohjois- ja eteläsaamelaisten kokousta Trondheimissa, Norjassa.

Lue lisää

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi ympäristösihteerin viransijaisuuden

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi ympäristösihteerin viransijaisuuden ajalle 24.9.2018 – 7.6.2019. Ympäristösihteerin tehtävänä on hoitaa ympäristönhoitoon ja maankäyttöön liittyviä asioita, erityisesti valmistella kaivoslain ja biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, ympäristöasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä riittävä englannin kielen taito. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV-II mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2491,54 – 2596,52 euroa/kk).

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.9.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Sajos, 99870 Inari tai info@samediggi.fi Lisätietoja työstä antaa ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsala puh. 010 839 3184. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 13.8.2018 Saamelaiskäräjät

Työpaja saamelaisten vammaisten henkilöiden palveluista 5.9.2018

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät työpajan saamelaisten vammaisten henkilöiden palveluista Sajoksessa 5.9.2018 klo 9-16. Työpajaan voi osallistua tarvittaessa myös etäyhteyksin.

 

Aika: keskiviikko 5.9.2018 klo 9-16.00

Paikka: Sajos, Inari (etäyhteysmahdollisuus)

Tavoite: Tilaisuuden tavoitteena on keskustella vammaispalveluista saamelaisten vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Tilaisuus käynnistää THL:n Vammaispalvelujen käsikirjaan tulevan saamelaisten vammaisten palveluja koskevan aineiston rakentamistyön.

Ilmoittautuminen: 24.8.2018 mennessä pia.ruotsala(at)samediggi.fi. Kerro ilmoittautuessasi mahdollinen erityisruokavalio ja jos haluat osallistua etänä.

 

Ohjelma

Huom! Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Puheenjohtajana aamupäivällä Pia Ruotsala-Kangasniemi, Saamelaiskäräjät

klo 9.00 Kahvit ja esittäytyminen

klo 9.30 Avauspuheenvuorot

  • Pia Ruotsala-Kangasniemi, Saamelaiskäräjät
  • Päivi Nurmi-Koikkalainen ja Marika Kangas-Aramo, THL

klo 10.00 YK:n vammaissopimus, Kalle Könkkölä, Kynnys ry

klo 10.20 Terveiset Grönlannista: Pohjoismainen yhteistyö ja vammaisten henkilöiden tilanne, Sanna Ahola, THL

klo 10.45 Tutkijan puheenvuoro: Moniperustainen syrjintä

klo 11.15 Saamelaisen vammaisen henkilön puheenvuoro vammaispalveluista ja niiden toteutumisesta

klo 11.30 -12.15 lounas (omakustanteinen)

Iltapäivällä puheenjohtajana Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

klo 12.15 Vammaispalveluissa työskentelevän henkilön puheenvuoro

klo 12.30 Vammaispalvelujen käsikirjan esittely, Marika Kangas-Aramo THL

Työpajat

klo 13.00 -16.00, kahvia tarjolla työpajojen lomassa.

Työpajojen tarkoituksena on keskustella, saada tietoa ja ideoida vammaispalveluja ja vammaissosiaalityötä saamelaisten vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on saada materiaalia/ideoita/näkökulmia uuden vammaispalvelulainsäädännön soveltamisen tueksi Vammaispalvelujen käsikirjaan.

klo 13-15 Learning cafe (ryhmät osallistuvat vuoronperään työpajoihin eri teemoista):

  • Teema 1 liikkuminen/kuljetuspalvelut saamelaisten vammaisten henkilöiden näkökulmasta
  • Teema 2 vammaissosiaalityön asiakasprosessi saamelaisten vammaisten henkilöiden näkökulmasta
  • Teema 3 valmennus ja tuki saamelaisten vammaisten henkilöiden näkökulmasta

klo 15.00 Työpajojen purku ja yhteenveto

Päivä päättyy klo 16.00

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Valtion talousarviossa ehdotetaan 460 000 euron lisäystä Saamelaiskäräjien toiminnan turvaamiseen – Sámi Giellagáldun rahoitus edelleen auki

Valtion talousarviossa ehdotetulla 460 000 euron lisäyksellä on tarkoitus parantaa Saamelaiskäräjien toimintakykyä sekä vahvistaa toimintaa saamelaiselinkeinojen, tiedottamisen ja kansainvälisen toiminnan osa-alueilla, jotta Saamelaiskäräjät toimisi yhä tehokkaammin saamelaisten edunvalvojana.

“Olemme tehneet kovasti töitä saadaksemme lisärahoitusta Saamelaiskäräjien resurssitilanteen helpottamiseksi. Olen hyvin tyytyväinen ehdotukseen, vaikkakaan Sámi Giellagáldun toimintaa emme vielä tällä kieliyhteistyöhön tarkoitetulla 100 000 eurolla pysty turvaamaan. Tämä on oikea suunta ja tästä on hyvä jatkaa”, iloitsee Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas-Aslak Juuso.

Sámi Giellagáldun ympärivuotisen toiminnan rahoitus vielä auki

Valtion talousarviossa ehdotetaan 100 000 euron lisäystä rajat ylittävään yhteistyöhön saamen kielten asioissa sekä Saamen Kielikaltion toimintaan. “Esitetty lisäys on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei kuitenkaan mahdollista Sámi Giellagáldun ympärivuotista toimintaa Suomen Saamelaiskäräjien osalta”, jatkaa Sámi Giellagáldun väliaikainen johtaja Marko Marjomaa.

Esitetyn 100 000 euron lisäyksen ja jo käytettävissä olevien kieliyhteistyöhön tarkoitetun 84 000 euron valtionavustuksen turvin Sámi Giellagáldun toimintaa voidaan järjestää osa-aikaisesti. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielityöntekijät ja näiden kielten kielijaostot eivät voi työskennellä läpi vuoden, jolloin sanasto- ja normitustyö sekä kielenkäyttäjien neuvonta ovat pysähdyksissä.  Sámi Giellagáldun ympärivuotisen toiminnan järjestämiseksi on Saamelaiskäräjien kehysehdotuksessa vuosille 2019-2022 laskettu tarvittavan vuosittain 370 000 euroa.

Posken saamelaisyksikön rahoitus epävarmaa

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle ehdotettu 2,25 miljoonaa euroa on 750 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Vuonna 2018 saamelaisyksikön toimintaan ohjautui sosiaalialan osaamiskeskuksen 3 miljoonan euron valtionavustuksesta 1,5 %, eli 45 000 euroa.

Aiempinakaan vuosina Posken saamelaisyksikön toiminnalle ei ole pystytty turvaamaan riittäviä taloudellisia resursseja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Jo pelkästään palkkakulut ovat vuodessa suuremmat kuin itse avustus, joten suunnittelija on työskennellyt tehtävässään osa-aikaisesti. Saamelaiskäräjien alaisuudessa toimivan Posken saamelaisyksikön tehtävänä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioonottaminen.

Saamelaiskäräjät vetosi kesäkuussa eduskuntaan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Saamelaisväestön palvelutarpeet ovat moninkertaiset määrärahan tasoon (480 000 €) verrattuna.

Kielipesätoiminnalle 1,1 miljoonaa euroa

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle ehdotettu 1,1 miljoonaa euroa on 100 000 euroa pienempi kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Vuoden 2019 talousarviossa ehdotetaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan 850 000 euroa ja saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvaan kulttuuri- ja kielipesätoimintaan 250 000 euroa.

“Ehdotetuilla kielipesärahoituksilla pystytään turvaamaan nykyiset kielipesäpalvelut, mutta rahoitustarpeet ovat suuremmat. Rahoituksen pysyessä samalla tasolla kielipesätoimintaa ei pystytä laajentamaan”, täsmentää saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

Katso valtion talousarvioesitys 2019 täältä.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään 10.11.2018

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 10.11.2018 klo 9.00–17.00. Ilmoittautuminen tutkintoon alkaa 1.8. ja päättyy 31.8.2018 klo 16.15. Ilmoittautua voit tämän linkin kautta 1.8. alkaen: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/tutkintoon_osallistuminen

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja inarin-, koltan-, tai pohjoissaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet määräytyvät 31.8.2018 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta.

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Saamelaiskäräjät kannustaa kääntäjiä suorittamaan auktorisoidun kääntäjien tutkinnon! Pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä on vain muutamia auktorisoituja kääntäjiä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa myös mahdollisuudesta järjestää valmennuspäivä auktorisoidun kääntäjän tutkintoon valmistautumista varten, jos kiinnostusta siihen löytyy. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto voi olla haastava suorittaa ilman valmistautumista.

Ilmoittautuminen valmennukseen ja lisätietoja kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikiolta: anne-kirste.aikio@samediggi.fi, mob. +358 40 707 5626, tel. +358 10 839 3124

Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!

YK:n julistamaa alkuperäiskansojen päivää vietetään 9. elokuuta. Päivä on yksi kahdestatoista saamen lipun liputuspäivästä. Vuoden 2018 teemana on alkuperäiskansojen muuttoliike ja liikkuvuus (Indigenous peoples’ migration and movement).

Lue lisää päivästä:

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi edennyt lautakuntien käsittelyyn

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi on parasta aikaa Saamelaiskäräjien lautakuntien käsittelyssä. Lausuntokierros päättyi heinäkuun lopulla ja keräsi miltei 50 lausuntoa viranomaisilta, yhdistyksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä. Saamelaiskäräjien kokous käsittelee lakiluonnosta kokouksessaan 14. syyskuuta.

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi lähti lausunnolle kesäkuussa ja määräaika lausunnoille oli 27. heinäkuuta. Määräajassa lausuntoja tuli miltei 50 eri toimijalta.

– Olen tyytyväinen annettujen lausuntojen suureen määrään, ja kiitänkin kaikkia lausuneita tahoja. On hyvin mielenkiintoista päästä muodostamaan lausuntopalautteesta kokonaiskuvaa. Saamelaiskäräjien sisäinen käsittely alkaa lautakunnista edeten alkusyksyn aikana Saamelaiskäräjien täyskokoukselle”, sanoo juuri töihin vuosilomalta palannut Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Pääosa saamelaiskäräjälakiluonnoksesta annetuista lausunnoista on luettavissa lausuntopalvelu-verkkosivuilla. Lisäksi osa lausunnoista on julkaistu oikeusministeriön sivuilla.

Lakiluonnoksen käsittelyn eteneminen Saamelaiskäräjillä:

  • Lautakunnat antavat lausuntonsa hallitukselle 16.8. mennessä
  • Hallitus käsittelee lakiluonnosta kokouksissaan 17.8. ja 31.8.
  • Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu oikeusministeriön kanssa 20.8.
  • Saamelaiskäräjien kokous käsittelee lakiluonnosta kokouksessaan 14.9.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi