Sámegielat musihkkaboddu 27. miessemánu neahtas

Skuvllat leat rahpasan maid Sámis muhto dat ii dárkkut ahte buot áššit lea vel nu álki ordnet oktasaš deaivvademiin. MÁNNU ordne sámegielat musihkkabottu nehtii. Fárus leat  Aslak Holmberg, Máret-Elle Valkeapää, Aimo Aikio, Inga-Máret Gaup-Juuso, Heli Aikio, Matias Niemelä ja Tiina Sanila-Aikio. Juohkehaš sis lea govven iežas ovdanbuktima dieid vugiiguin movt lea vejolaš iežas  dáiddu ja áiggi dáfus. Bottu ulbmilin lea lasihit sámegielat vásáhusaid sámiide álkkes vugiiguin. Musihkkaboddu bistá sullii 20 min.

Dan dáhpáhusa buohta mii sávvat didjiide geain álga luopmu,

– Buori geasi ja bissot ain dearvvašin!

 

Bures boahtin Musihkkaboddui 27.5. rájes čujuhusas:

Fb@saamelainenlastenkulttuurikeskus ja www.samediggi.fi

 

Lássedieđuid addá petra.magga(at)samediggi.fi  tel. 040-7325503

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi 16 esitystä

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi eli komissaariksi tuli määräaikaan mennessä yhteensä 16 esitystä, 14 Saamelaiskäräjille ja kaksi Kolttien kyläkokoukselle. Esitettyjä henkilöitä on yhteensä 10. Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous pyysivät esityksiä komission jäseniksi 17. toukokuuta mennessä. Aikaa jatkettiin poikkeustilanteen takia.

”Saamelaiskäräjillä jatkovalmistellaan prosessia ja komissaarivalintoja koronatilanne huomioon ottaen. Tällä hetkellä fyysisten kuulemistilaisuuksien ja täysistunnon järjestäminen koronalta suojautumisen kannalta turvallisesti aiheuttaa haasteita, joita ei ole vielä ratkaistu”, kertoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso prosessin etenemisestä.

Saamelaiskäräjillä on tarkoituksena järjestää ennen päätöksentekoa kuulemisia esitettyjen komissaarien valinnasta. Saamelaiskäräjien täyskokous tekee lopullisen valinnan kahdesta esitettävästä komissaarista. Kolttien kyläkokoukselle tehdyt esitykset komissaareiksi käsitellään Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden yhteisessä kolttien kyläkokouksessa, jossa päätetään yhden komissaarin esittämisestä valtioneuvostolle. Prosessin etenemisestä tiedotetaan lisää, kun aikataulu on tarkemmin tiedossa.

”On tärkeää, että saamen kansa pääsee ottamaan kantaa siihen, millaisia ominaisuuksia ja osaamista valittavilta komission jäseniltä odotetaan. Tarkoituksena on valita laajasti yhteisön luottamusta nauttivat henkilöt, jotka pystyvät toimimaan tässä erittäin merkittävässä tehtävässä”, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja toivoo samalla myös valtioneuvoston osalta avoimuutta valintaprosessissa, sillä kaikilta valittavilla henkilöiltä odotetaan laajaa niin saamelaisen kuin suomalaisen yhteiskunnan luottamusta.

“Vaikka Kolttien kyläkokoukselle on esitetty vain yhtä henkilöä, käsittelemme asian sovitusti yhteisessä kyläkokouksessa, johon esitetty henkilö kutsutaan kuultavaksi. Näin taataan avoimuus sekä voidaan todentaa luottamus ja laaja kannatus”, kertoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff esitysten käsittelemisestä.

Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komissiossa on viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi Saamelaiskäräjille esitetyt henkilöt:

Esittävä taho Ehdotus jäseneksi
Sámisoster ry oik.kand. Heikki Hyvärinen
Kirsti Ranta ja Into Veskoniemi OTT Juha Joona
Aslak Pekkala OTT Juha Joona
Sámi Duodji ry saamen kielen lehtori Marjaana Aikio
Sámi siida ry Biret Ovllá Ásllat, Aslak A Pieski
Anarâšah ry OTT Juha Joona
Magreta Sara Ánttá Máreha Máreha Inga-Sárá Petteri, Petteri Länsman
Pauliina Feodoroff, Vladimir Feodoroff HTM Irja Jefremoff
Saamelaisneuvosto, Suomen jaosto Nils-Henrik Valkeapää
Kari Toivo Lukkari OTT Juha Joona
Martta Alajärvi FM Miina Seurujärvi
Aanaar sämmiliih ry Yrjö Musta
Kari Akujärvi OTT Juha Joona
Minority Rights Group Suomen jaosto FT Irja Seurujärvi-Kari

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi Kolttien kyläkokoukselle esitetyt henkilöt:

Esittävä taho Ehdotus jäseneksi
Pauliina Feodoroff, Vladimir Feodoroff HTM Irja Jefremoff
Tiina Sanila-Aikio, Anna Lumikivi ja 38 muuta allekirjoittajaa HTM Irja Jefremoff

 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjät
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, +358 40 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Kolttien kyläkokous
Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, +358 50 396 1297, veikko.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi

 

Kuva: Anja Vest

Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaali perutaan koronaviruspandemian vuoksi

Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaali perutaan koronaviruspandemian vuoksi. Ijahis idja oli tarkoitus järjestää 14.–15.8.2020 Inarissa.

Ijahis idja -festivaalin järjestäjät pitävät kävijöiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamista kaikissa olosuhteissa tapahtuman järjestämisen kannalta tärkeimpänä asiana. Järjestäjät ovat seuranneet COVID-19 -tilanteen kehittymistä pitkään, mutta nyt on selvää, että kansainvälisen yleisötapahtuman järjestäminen turvallisesti elokuun puolivälissä on mahdotonta. Festivaalin peruminen on valitettavaa, mutta ainoa oikea ja vastuullinen päätös vallitsevassa tilanteessa.

Ijahis idja järjestää mahdollisuuksien mukaan muuta toimintaa ja tiedottaa asiasta myöhemmin.

Ijahis idjan järjestävät yhteistyössä Anára Sámisearvi ry, Saamelaiskäräjät, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaismuseo Siida, Inarin kunta ja Yle Sápmi.

Lisätietoja:

tuottaja
Oula Guttorm
oula.guttorm(at)samediggi.fi
+358 40 667 4545

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Hakuaikaa jatkettu 22.5. klo 16.00 saakka

Työ alkaa 8.6 ja kestää 31.8.2020 saakka. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamelaismusiikkikeskuksen avustajana toimiminen sekä Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin apulaistuottajan tehtävät. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin kielen taito. Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/I mukaan (peruspalkka 1 803,58 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Työn alkamisen edellytyksenä on, että koronavirusepidemia on ohi ja festivaali voidaan toteuttaa suunnitellusti. Lopullinen päätös festivaalin järjestämisestä tehdään toukokuun lopulla.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 22.5.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?84f019f1.

Lisätietoja työstä antaa saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm p. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi ja Ijahis idja-alkuperäiskansojen musiikkitapahtumaan osoitteessa: www.ijahisidja.fi

Inarissa 24.4.2020 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät osallistuu luonnon monimuotoisuuden viikkoon

Saamelaiskäräjät osallistuu kansainväliseen luonnon monimuotoisuuden teemaviikkoon 18.-22.5. julkaisemalla videon viikon jokaisena päivänä liittyen luonnon monimuotoisuuteen ja saamelaiskulttuuriin. Viikon teemat on sovellettu saamelaiskulttuuriin, ja tarkoituksena on nostaa saamelaiskulttuurille tärkeitä aiheita liittyen luonnon monimuotoisuuteen sekä siihen liittyvään perinteiseen tietoon.

YK on julistanut toukokuun 22. päivän kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sekä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä.

Tänä vuonna luonnon monimuotoisuuden päivä laajenee koko viikoksi. Viikon jokaiselle päivälle on oma luonnon monimuotoisuutta käsittelevä teemansa, jotka linkittyvät kansainvälisen luonnon monimuotoisuutta koskevan työn pääaiheisiin. Viikon aikana ympäri maailman tehdään tehostettua luontoviestintää.

Saamelaiskäräjien teemat viikon jokaiselle päivälle ovat:

Ma 18.5. Perinteinen tieto ja sen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Ti 19.5. Luonnon monimuotoisuus ja suojelualueet sekä perinteiset elinkeinot.

Ke 20.5. Luonnon monimuotoisuus ja perinteinen ruoka, kalastus sekä ruokaturva.

To 21.5. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuri: käsityö.

Pe 22.5. Toimintaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi saamelaisesta näkökulmasta.

Somettaa voi tunnisteilla #luonto2020 #monimuotoisuus #luonnonmonimuotoisuus

Taustaa

Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus (The United Nations Convention on Biological Diversity CBD) avattiin allekirjoitettavaksi YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED) Rio de Janeirossa vuonna 1992. Suomi on ratifioinut biodiversiteettisopimuksen vuonna 1994. Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luonnon geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako.

Biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j) velvoittaa sopimusosapuolia suojelemaan alkuperäiskansojen biodiversiteettiin liittyvää perinteistä tietoa. Artikla määrää, että sopimusosapuolten tulee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioittaa, suojella ja ylläpitää biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkittävää alkuperäiskansojen ja perinteisen elämänmuodon omaavien paikallisyhteisöjen tietoa, innovaatioita ja käytäntöjä, sekä edistää ja laajentaa niiden soveltamista tämän tiedon innovaatioiden ja käytäntöjen omistajien luvalla ja myötävaikutuksella sekä rohkaista tämän tiedon, innovaatioiden ja käytäntöjen käytöstä saatujen hyötyjen tasapuolista jakamista.

Artikla koskee Suomessa saamelaisia ja se suojaa saamelaisten luonnonkäyttöön liittyvää perinteistä tietoa.

Vuosi 2020 on ns. luonnonmonimuotoisuuden supervuosi. Vuoden aikana on tarkoitus neuvotella uusi luonnon monimuotoisuutta koskeva maailmanlaajuinen kehys (post-2020 global biodiversity framework) sekä järjestää Luonnon monimuotoisuutta koskeva YK:n huippukokous. Kiinassa oli lisäksi tarkoitus järjestää YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolien kokous (CBD COP15), mutta konferenssin järjestäminen siirtyi COVID-19 -pandemian vuoksi ensi vuodelle.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 4/2020

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessi jatkuu Saamelaiskäräjien johdolla

Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä kolmen muun alkuperäiskansojen järjestön, the Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), the International Indian Treaty Council (IITC), ja the Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), kanssa dialogikokouksen liittyen alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessiin. Quitossa, Ecuadorissa 27. – 30. tammikuuta 2020 järjestettyyn nelipäiväiseen kokoukseen osallistui 30 alkuperäiskansojen edustajaa ympäri maailmaa sekä ns. ystävämielisten valtioiden edustajia. Kokouksen tarkoitus oli tärkeä: keskustella YK-prosessista, löytää alkuperäiskansoille yhteinen kanta tulevaa työtä varten ja vahvistaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Saamelaiskäräjät johti kokouksen valmistelua, koordinointia ja logistiikkaa, mukaan lukien Norjan, Kanadan ja Suomen rahoituksen koordinointi.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä Panaman Kuna-kansan edustaja Estebancio Castro Diaz johtivat kokousta.

Kokoukseen osallistui alkuperäiskansojen edustajia ympäri maailmaa.

Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa on tärkeä ja jatkuva prosessi. Vuonna 2017 YK:n yleiskokous hyväksyi ensimmäisen päätöslauselman (A/RES/71/321) asiaan liittyen, mutta se ei vielä johtanut konkreettisiin toimiin alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantamiseksi. Prosessi on edelleen tärkeä, koska se vahvistaa ja tukee alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta kansainvälisellä tasolla. Tämä on erityisen tärkeää Saamelaiskäräjille ja muille vastaaville alkuperäiskansoja edustaville instituutioille, joilla ei tällä hetkellä ole omaa asianmukaista paikkaansa kansainvälisessä yhteisössä.

Quitossa käydyt keskustelut perustuivat YK:n ihmisoikeussopimuksiin, YK:n alkuperäiskansajulistukseen, syyskuussa 2014 järjestetyn YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjaan sekä sen valmisteluun tarkoitettuun taustamateriaaliin. Päätöslauselman mukaan prosessi jatkuu, mikä motivoi Saamelaiskäräjien koordinoimaa kokouksen järjestämistä.

The Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) järjesti juhlaseremonian kokoukseen osallistujille.

Alkuperäiskansojen edustajat keskustelivat kokouksen aikana YK:n yleiskokouksen vuoden 2017 päätöslauselman hyväksymiseen johtaneesta prosessista, nykyisestä tilanteesta ja tulevista painopisteistä. Kokous ja sen ajoitus oli strateginen ja alkuperäiskansojen edustajat identifioivat tärkeitä painopistealueita, strategioita ja kantoja tulevalle prosessille. Alkuperäiskansojen sisäisten keskustelujen jälkeen käytiin vuoropuhelua ns. ystävämielisten valtioiden, mukaan lukien Suomen, edustajien kanssa.

Alkuperäiskansojen edustajat laativat prosessin vauhdin ylläpitämiseksi loppuasiakirjan, joka sisältää  suunnan ja odotukset osallistumisprosessille. Se perustuu viimeaikaisiin YK:n yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa tehtyihin päätöksiin, kuten neuvonantajien nimeäminen yleiskokouksen prosessiin, ja kartoittaa tietä alkuperäiskansojen sisäiselle koordinaatiolle.

Quito Outcome Document

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Sámi mánáidkulturguovddaš MÁNNU fálla buđaldallanbottuid neahtas

Sámedikki mánáide ja nuoraide oaivvilduvvon kulturguovddaš MÁNNU ohca earalágan vugiid joksat iežas ulbmiljoavkkuid. MÁNNU gulla doaimmaide, mas guovddážis lea deaivvadit olmmuiguin iešguđetlágan dáhpáhusaid ja doaimmaid oktavuođas. Bajit dási rávvagiid mielde dal ii leat vejolaš čoahkkanit  ja deaivvadit dahje bargat ovttas eallilan olbmuiguin ja dáiddáriiguin ja eará čehppiiguin. Dal Sámi bearrašiin oahpahus lea ruovttuin ordnejuvvon ja dal sáhtta átnit veahkkin dan, maid earát fuomašit bargat.

MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars barga hálbbimusa mielde. Son hutka barggu, buđaldallama, duoji dahje árbevirolaš doaimma man son boahtá juohkit nehtii. Jurdda lea ahte govven  ii álot dárbbaš leat nu divrras ja “olles filbmadoaimmahus” fárus. MÁNU videot leat doaimmajođiheaddji iežas mánát govven ja boađus oažžuge leat olggos oaidnit ruovttus ráhkaduvvon. Dainnalágin háliidan čálmmustahttit movt mii sáhttit ieža juohke bearrašis ovttastallat, govvet dahje hutkat bargguid maid juohkit earáide. Dilli lea earalágan go muđui ja livččii buorre geavahit dal mediarusttegiid ávkin iešguđetládje, govvet maiddai dan áiggi go ii báljjo leat vejolaš vánddardit nu viidát. Ovttastallamis lea vuoibmi ja juohkehaš beassa oassalastit, lásiha MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars.

MÁNNU almmuha vahkkosaččat ovtta doaimma neahtas corona-virusa rádjema áigge ja vejolaččat maiddai boahtte áigge dan sáhtta váldit vierrun muhtun bargobájiid oktavuođas.

Vuosttaš fáddá lea goahti ja dasa dárbbaša čoarvvi, ulloláiggiid ja nanu árppu.

 

Geahča fb@saamelainenlastenkulttuurikeskus ja  www.samediggi.fi

Lássedieđuid addá petra.magga(at)samediggi.fi  tel. 040-7325503

Puheenjohtajan avustajaksi Rosa-Máren Magga

Enontekiöläinen Rosa-Máren Magga on nimitetty Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson avustajaksi. 

Kuva: Johanna Labba

Enontekiöläinen Heaikka Jovsseba Juha Rosa-Máren, Rosa-Máren Magga on nimitetty puheenjohtajan avustajaksi. Hän tulee toimimaan avustajan työssä tämän vaalikauden 2020-2023. Magga on aloittanut työssään maanantaina 20.4.2020 ja hänen työpisteensä sijaitsee Enontekiöllä.  

Magga tulee Jauristunturista poronhoitajaperheestä. Ennen aloittamista Saamelaiskäräjillä, Magga työskenteli Norjassa Kautokeinossa Kansainvälisessä porotalouskeskuksessa (ICR) projektikoordinaattorina. Hän on myös aiemmin työskennellyt Yle Sápmilla ja Oulun yliopistossa, sekä harjoittelijana Barentsin kansainvälisessä sihteeristössä. Magga valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Hän on myös toiminut hallituksen jäsenenä Suomen saamelaisnuorten yhdistyksessä vuosina 2012-2017. 

– Tuomas Aslakan kanssa meillä on taustaa yhteistyölle jo Suomen Saamelaisnuoret ry:n (SSN) ajoilta, kun olimme molemmat SSN:n hallituksessa. Uskon, että Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajana pääsee tekemään hyvin monialaisesti töitä ja mukaan monenlaisiin työtehtäviin. Tässä työssä mielenkiintoista tulee olemaan se, että pääsee näkemään käytännön työtä saamelaispolitiikan keskiöstä. Olen pitkään seurannut ja ollut kiinnostunut saamelaispolitiikasta ja kansainvälisestä alkuperäiskansapolitiikasta. 

Avustajan työtehtäviin kuuluu avustaa puheenjohtajaa hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Avustaja valmistelee ja esittelee tarvittaessa hallituksen, käräjien ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä toimeenpanee niiden päätökset. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdan 7 b § mukaan hallintopäällikkö nimeää toimikaudeksi puheenjohtajalle avustajan tämän esityksestä. 

Yhteystiedot:  

Rosa-Máren Magga 
rosa-maren.magga(at)samediggi.fi 
puh. 040 617 5113 

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontuu etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien hallitus on siirtynyt koronaepidemian vuoksi kokoontumaan täysin etäyhteyksin. ”Pitkä kokemuksemme etäyhteyksistä on mahdollistanut toiminnan jatkumisen lähes ennallaan. Haluankin kehua Saamelaiskäräjien henkilöstöä, että olemme pystyneet pitämään suorituskyvyn hyvin yllä olosuhteisiin nähden”, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan torstaina 16. huhtikuuta Paliskuntain yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Asko Länsmanin ja varajäseneksi Magreta Saran. Länsman on toiminut Saamelaiskäräjien edustajana myös vuosina 2018-2020. Saamelaiskäräjät haluaa lisäksi parantaa yhteistyötään Paliskuntain yhdistyksen suuntaan ja ehdottaa yhteisen tapaamisen järjestämistä, kun se on taas mahdollista.

Interreg 2021-2027 työryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin Veikko Feodoroff ja varalle Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Ruotsin Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että seuraavaa ohjelmakautta ajatellen Saamelainen parlamentaarinen neuvosto perustaa Ingerreg-työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää saamelaisten tarpeita rahoitukseen liittyen.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi – hankkeen ohjausryhmään nimettiin Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi ja varalle Maria Sofia Aikio. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.09.2022.

Lapin liiton hallitukseen Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja varajäseneksi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirustilanne vaikuttaa Sajoksen toimintaan

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli Sajoksen palveluyksikön ja ravintolan tilanteesta. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on ollut suljettuna 16. maaliskuuta lähtien. Hallitus päätti pitää Sajoksen suljettuna toukokuun loppuun saakka.

”Tässä poikkeustilanteessa meidän on selvitettävä työntekijöiden mahdollisuutta pitää jo kertyneitä lomia ja tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että joudumme etenemään lomautuksiin. Lisäksi keskustelemme oikeusministeriön kanssa tilanteen vaikutuksesta Sajoksen toimintaan”, puheenjohtaja Juuso kertaa tilannetta.

Työhyvinvointikyselyn mukaan tulokset ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla

Erityistä tyytyväisyyden kasvua on johtamiseen ja esimiestyöhön sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Pitkäjänteinen esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen on tuonut tulosta. Työhyvinvointikysely toteutettiin joulukuussa 2019.

Selvityksen mukaan työntekijät kokevat, että voivat helposti lähestyä johtoa työasioissa ja pitävät työtään mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tulos oli heikentynyt ainoastaan kahden väittämän kohdalla: minulla on riittävästi aikaa työni tekemiseen kunnolla ja jaksan työssäni hyvin.

 

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 30.4.2020 ja pidetään tällöin nähtävillä 1.5.-1.6.2020 Saamelaiskäräjien verkkosivuilla www.samediggi.fi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi