Organisašuvdna

Sámedikki čállingoddái gullet golbma doaimmahaga.

1. Almmolaš doaimmahat

Almmolaš doaimmahat dikšu ekonomiija-, bargoveahka- ja eará almmolašhálddahussii gullevaš áššiid.

2. Sámegiela doaimmahat

Sámegiela doaimmahat ollašuhttá sámi giellalágas (láhka 1086/2003, ásahus 108/2004) dárkkuhuvvon bargguid. Dat fuolaha lágas dárkkuhuvvon jorgalusaid doaimmaheamis sierra virgeoapmahaččaide ja lágádusaide, veahkeha virgeoapmahaččaid ja lágádusaid sámegielat tulkkaid skáhppomis ja maiddái sámi giellalágas dárkkuhuvvon eará bargguin sihke čuovvu sámi giellalágas ásahuvvon ulbmiliid ollašuvvama ja bargá dárbbu mielde álgagiid sámegiela geavaheami ovddideapmin.

3. Skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat

Skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat válmmaštallá ja ollašuhttá lávdegotti gieđahallan áššiid. Dat vástida sámegielat oahppamateriála plánemis, válmmašteamis ja juohkimis, sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ordnemiin, almmustahttá sámeoahpahusa statistihkaid ja doallá oktavuođa sámeoahpahusa lágideaddji gielddaide ja skuvllaide ja maiddái oahpahusa hálddahussii. Doaimmahat válmmaštallá ja ollašuhttá maiddái sámi skuvlenáššiid ovttasbargoorgána čoahkkimiid áššiid ja oassálastá sámi oahpahushálddahusa davviriikkalaš ovttasbargui.

Doaibmabáikkit

Sámedikki čállingotti váldodoaibmabáiki lea Anáris. Sámedikkis leat siidodoaibmabáikkit maiddái Eanodaga, Ohcejoga ja Soađegili kirkosiiddain.