Jåårǥlõõʹtti da tuulk

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl konttâr tuõʹllʼjam listt freelancer jåårǥlõʹttjin da tuulkin.

Nuõrttsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti da tuulk

JåårǥlõsǩiõlTuʹlǩǩeemǩiõlÕhttvuõtt-teâđ
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmNuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmAnna-Katariina Feodoroff
Čeʹvetjäuʹrr
045 1512140
aks.su(at)hotmail.com
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmMerja Fofonoff, auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lääʹdd-nuõrttsääʹmm
0400 532 323
merjaffff(at)gmail.com
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmHelmi Haataja,
040 5788857
haatajahelmi@gmail.com
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmNuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmTerhi Harju, auktorisõsttum jåårǥlõʹtti
040 8285710
terhimarjj(at)gmail.com
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmTauno Ljetoff
0405893249
tauno.ljetoff@gmail.com
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmNuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmErkki Lumisalmi
erkki.lumisalmi(at)ort.fi
Nuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmNuõrttsääʹmm-lääʹdd-nuõrttsääʹmmTiina Sanila-Aikio
tiina(at)sanila.fi

Tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti da tuulk

JåårǥlõsǩiõlTuʹlǩǩeemǩiõlÕhttvuõtt-teâđ
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmEsko Aikio
Utsjoentie 3451, Korretoja
99980 UCCJOKK
044 5326 965
esko.aikio(at)gmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmMaria Sofia Aikio
Utsjoentie 1110 Suohpajávri
99800 ÂʹVVEL
0400 -282202
sofe76(at)hotmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmm
Tâʹvvsääʹmm-aanarsääʹmm-tâʹvvsääʹmm
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmm
Tâʹvvsääʹmm-aanarsääʹmm-tâʹvvsääʹmm
Neeta Jääskö
040 596 9230
neeta(at)neetainari.fi
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmArla Magga (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
OULU
045 8888728
arlakristiina(at)gmail.com

Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmAnne Nuorgam (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
RUÄʹVNJARGG
040 -534 3316
anuorgam(at)gmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmKlemetti Näkkäläjärvi (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
VUONTISJÄUʹRR
+358 405371584
dierpmis(at)pp.inet.fi, dierpmis(at)dierpmis.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmMinna Näkkäläjärvi, edaminna@gmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmPentti Pieski Heʹlssen (tuåimmai Aanrest da Uccjooǥǥâst še)
040-522 9990
pentti(at)tenolle.fi
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmMaiju Saijets (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
VUÕCCU
teʹl: 040 – 576 3978
Neʹttpååʹšt: saijetm(at)gmail.com
Aanar, Suäʹđjel
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmAilu Valle
99870 AANAR
ailuv85(at)gmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmTâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmKerttu Vuolab
UCCJOKK
040-188 3144 (päiʹǩǩ)
040-528 1705 (jõs päiʹǩǩnââmar ij vaʹstted)
kerttu.vuolab(at)pp.sonera.net
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmJouni Aikio (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
ÂʹVVEL
050 4366 432
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmKirsti Guttorm
UCCJOKK
010 839 3125 (tuâjj)
0400-566 186 (päiʹǩǩ)
kirsti.guttorm(at)samediggi.fi
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmSeija Aikio-Järviluoma
Oulu
seija.aikio(at)gmail.com
040 744 9339
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmVeikko Holmberg (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
UCCJOKK
veikko.holmberg(at)pp.inet.fi
045 2678911
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmAnni-Siiri Länsman
anni-siiri. lansman(at)oulu.fi
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmOuti Paadar
Uccjokk
outi.paadar(a)gmail.com
040 5656 255
Dommseeid: https://outipaadar.wordpress.com/
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmSeija Risten Somby (FM, sääʹmǩiõll da sääʹmkulttuur)
040 580 5513
seijasomby(at)gmail.com
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmJouni Antti Vest
Paris, FRANSKKJÂNNAM
teʹl. 990 33 1 73 73 16 21
vest.jouni(at)neuf.fr
Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd-tâʹvvsääʹmmAnja Vest (auktorisõsttum jåårǥlõʹtti, lääʹdd-tâʹvvsääʹmm)
99870 AANAR
010 839 3116 (tuâjj)
anja.vest(at)samediggi.fi

Aanarsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti da tuulk

JåårǥlõsǩiõlTuʹlǩǩeemǩiõlÕhttvuõtt-teâđ
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmAanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmMartta Alajärvi
040 8435438
martta.alajarvi(at)gmail.com
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmAanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmHeli Huovinen
helian.huovinen(at)gmail.com
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmm
Aanarsääʹmm-tâʹvvsääʹmm-aanarsääʹmm
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmm
Aanarsääʹmm-tâʹvvsääʹmm-aanarsääʹmm
Neeta Jääskö, auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lääʹdd-aanarsääʹmm
040 596 9230
neeta(at)neetainari.fi
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmAanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmm
Petter Morottaja
045 2355395
petter.morottaja(at)gmail.com
Aanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmAanarsääʹmm-lääʹdd-aanarsääʹmmSaammal Morottaja
saammal.morottaja(at)gmail.com

Sääʹmm, lääʹdd, eŋgglõs, taarr, ruõcc

JåårǥlõsǩiõlTuʹlǩǩeemǩiõlÕhttvuõtt-teâđ
Lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle täin ǩiõlin: tâʹvvsääʹmm, lääʹdd, eŋgglõs, ruõcc, taarr
(simultaantuʹlǩǩõs) lääʹdd-eŋgglõs-lääʹddKaija Anttonen
Pässirovantie 35
FI-999 10 Kaarnanen
+358 40 748 4846
kaija. anttonen(at)clarinet.fi
lääʹdd, ruõcc, eŋgglõslääʹdd-ruõcc/taarr-eŋgglõsCarola Eklundh (vuõiggâdvuõtt-tulkk, auktorisõsttum jåårǥlõʹtti)
Anselmintie 2 B 8
99800 ÂʹVVEL
0400- 125 393
carola. eklundh(at)co.inet.fi
lääʹdd-eŋgglõs, eŋgglõs-ruõššlääʹdd-eŋgglõs, eŋgglõs-ruõššIrja Paltto
Ahkiomaantie 21 as 14,
96300 RUÄʹVNJARGG.
0400-180 676
irja.paltto(at)pp.inet.fi