Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv viiǥǥât ooudâs šõddmõškõõjjõõzz vuâđald

Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023–2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe 

Vastõõzz Giellaleaika – jieʹnnǩiõl mättǩiiʹrji sääʹnnruõssõõzzinlij õlmstõttum 

Sääʹmparlameʹnttneeʹǩǩ noorõʹtte saǥstõõlllâd ruânn seʹrddem vaaiktõõzzin sääʹmjieʹllemvuõʹjjid 

WHO priimi õõlmâsceälkkmõõžž alggmeerai tiõrvâsvuõđâst – Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõʹšše

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 31.7.2023 räjja

Veʹrǧǧneeʹǩǩ noorâʹtte saǥstõõllâd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi pirr

Sääʹmteʹǧǧ reäšš kõõjjõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžžâst