Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij ååʹn õlmstõttum še nuõrtt -da tâʹvvsäämas

Ouddpeâmm uʹčteeʹlid da spesiaaluʹčteeʹlid šurr tarbb sääʹm ouddpeâmmast – Oulu universiteʹtt alttad škooultõõzzid Aanrest

Tobdstõõđ vasttõõzzlaž turiist raʹvvjõʹsse sääʹmkulttuuʹre da saaʹmi dommvõudda

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Saaǥǥjååʹđteei Juuso da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse jõnnmieʹrr iʹlmmtõõttâm – pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi