Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tuâjjlažkåʹddjååʹđteei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs maaccad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio- vueʹjj da juätkktååimaid oʹđđest čåuʹddemnalla tiuddsåbbra

Säʹmmlai vuõiggâdvuõđid âlgg staanâd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžžâst

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar jäʹrjstet 9.8.2022 ođđ tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljeem diõtt