Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -verkosto

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita. Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä –viranomaisverkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Kelan työpajojen kautta haluttiin tarjota vertaistukea, hyvien käytänteiden jakamista ja ideoita siihen, miten organisaatio voi ottaa paremmin huomioon saamenkielisten asiakkaiden kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja palvelutarpeet.  Kelan järjestämiin työpajoihin osallistui laajasti eri viranomaisia ja verkostomallisen toiminnan jatkumista toivottiin.

Saamen kielilain ja asetuksen saamen kielen toimistosta mukaan Saamelaiskäräjien tehtäviin kuuluu mm. avustaa viranomaisia ja laitoksia saamen kielilaissa tarkoitetuissa tehtävissä. Siksi Saamelaiskäräjät jatkaa Kelan aloittamaa työtä ja järjestää kaikille avoimia viranomaisverkoston tapaamisia. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Saamelaiskäräjät tulee järjestämään verkoston tapaamisia 4-5 kertaa vuodessa. Verkoston tarkoituksena on yhä koota yhteen viranomaisia keskustelemaan saamenkielisistä palveluista ja tarjota tukea ja innostusta niiden järjestämiseen.  Viranomaisverkosto on suunnattu valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Verkoston tarkoituksena on:

  • kehittää saamenkielisiä palveluita:
  • verkostoitua muiden saamenkielisiä palveluita järjestävien viranomaisten kanssa
  • tarjota apua ja vertaistukea

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että saamenkieliset palvelut toteutuisivat yhä paremmin.

Ensimmäinen Saamelaiskäräjien verkoston kokoontuminen järjestettiin etäyhteyksin 5.5.2022, yhtenä aiheenaan saamenkielisen asiakkaan tunnistaminen. Tapaamiseen osallistui 20-30 eri organisaatioiden edustajia.

Seuraavat tapaamiset:

3.11.2023 klo 12-14 Teams-yhteyksin
14.12.2023 klo 12-14 unna juovllat / pikku joulut Teams-yhteyksin
14.2.2024 kl0 12-14.00 Teams-yhteyksin
Live-tapaaminen 16-17.4.2024, Lappi
21.5.2024 klo 12-14.00 Teams-yhteyksin

MUISTUTUS:

Saamenkielisten palveluneuvojien gáfeboddu:

Syksyllä 2023 tapaamiset to 9.11. ja to 7.12. klo 14-15.

Keväällä 2024 kokoonnumme:

to 1.2. klo 14 – 15

to 29.2. klo 14 – 15

to 28.3. klo 14 – 15

to 25.4. klo 14 – 15

to 16.5. klo 14 – 15.
Tervetuloa mukaan – mietimme aina yhdessä keskusteluteemat!

Railalle voi ilmoittaa jos haluaa osallistua: raila.aijo@kela.fi

Seuraavista tapaamisista ilmoitetaan täällä:

Seuraava verkostotapaaminen Helsingissä 21.9.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä…

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 14.2.2023 KLO 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…
Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen Inariin 18.-19.8.2022.

Saamelaiskäräjien Mii ovttas - Mij oovtast - Mij õõutâst…

Kenelle: Verkosto on avoin ja siihen voi vapaasti ilmoittautua.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi