HE-luonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sote-huollon järjestämisuudistukseksi

HE-luonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sote-huollon järjestämisuudistukseksi

Saamelaiskäräjien kannanotto poronlihan suoramyynnin mahdollistavan poikkeuksen säilyttämiseksi

Saamelaiskäräjien kannanotto poronlihan suoramyynnin mahdollistavan poikkeuksen säilyttämiseksi