Muistio Tenon kalastussopimus ja hallituksen esitys sopimuksen voimaansaattamislaista

Muistio Tenon kalastussopimus ja hallituksen esitys sopimuksen voimaansaattamislaista

Saamelaiskäräjien lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistus

Saamelaiskäräjien lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistus

Lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisoinnista eduskunnan perustuslaki valiokunnalle

Lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisoinnista eduskunnan perustuslaki valiokunnalle

Saamelaiskäräjien lausunto ympäristönsuojelulain muutoksesta kullanhuuhdonnan osalta

Saamelaiskäräjien lausunto ympäristönsuojelulain muutoksesta kullanhuuhdonnan osalta

Saamelaiskäräjien lausunto Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa –raportista

Saamelaiskäräjien lausunto Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa –raportista