Saamelaiskäräjien muistio aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen ratifioimisesta

Saamelaiskäräjien muistio aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen ratifioimisesta

Saamelaiskäräjien muistio kunnallishallinnon rakenneuudistuksen jatkovalmistelu

Saamelaiskäräjien muistio kunnallishallinnon rakenneuudistuksen jatkovalmistelu