Esitys valtion talousarvioon 2018: saamenkielinen oppimateriaali ja saamelaisopetus

Esitys valtion talousarvioon 2018: saamenkielinen oppimateriaali ja saamelaisopetus

Muistio koskien saamelaisten perinteistä tietoa saamen kielten elvyttämisohjelmassa

Muistio koskien saamelaisten perinteistä tietoa saamen kielten elvyttämisohjelmassa

Saamelaiskäräjien kirje koskien Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän asettamista

Saamelaiskäräjien kirje koskien Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän asettamista