Saamelaiskäräjien ja Nellimin-Keväjärven kolttaneuvoston esitys Nellimin tien perusparantamiseksi

Saamelaiskäräjien ja Nellimin-Keväjärven kolttaneuvoston esitys Nellimin tien perusparantamiseksi

Saamelaiskäräjien esitys liittyen GTK:n malminetsintätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaiskäräjien esitys liittyen GTK:n malminetsintätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella

Esitys saamenkielisten varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi

Esitys saamenkielisten varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi

Saamelaiskäräjien esitys liittyen Kaivoslain 621/2011 toimeenpanoon saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaiskäräjien esitys liittyen Kaivoslain 621/2011 toimeenpanoon saamelaisten kotiseutualueella

Esitys saamenkielisen oppimateriaalin ja saamelaisopetuksen kehittämisen valtionavustuksiksi 2015

Esitys saamenkielisen oppimateriaalin ja saamelaisopetuksen kehittämisen valtionavustuksiksi 2015

Saamelaiskäräjien esitys Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmistelusta ja Unescon aine

Saamelaiskäräjien esitys Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmistelusta ja Unescon aine