Asiantuntijatyöryhmän luovuttama luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi v.2005

Asiantuntijatyöryhmän luovuttama luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi v.2005

Saamelaiskäräjien lausunto pohjoismaista saamelaissopimusta käsittelevästä mietinnöstä 16.12.2009

Saamelaiskäräjien lausunto pohjoismaista saamelaissopimusta käsittelevästä mietinnöstä 16.12.2009

Saamelaiskäräjien ja Nellimin-Keväjärven kolttaneuvoston esitys Nellimin tien perusparantamiseksi

Saamelaiskäräjien ja Nellimin-Keväjärven kolttaneuvoston esitys Nellimin tien perusparantamiseksi

Saamelaiskäräjien esitys saamelaisten kestävän kehityksen ohjelman uudistamiseksi

Saamelaiskäräjien esitys saamelaisten kestävän kehityksen ohjelman uudistamiseksi

Saamelaiskäräjien aloite saamelaiskulttuurin tukemisesta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

Saamelaiskäräjien aloite saamelaiskulttuurin tukemisesta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

Aloite aineettoman kulttuuriperinnön suojelun sopimuksen ratifioimiseksi Suomessa, 25.2.2010

Aloite aineettoman kulttuuriperinnön suojelun sopimuksen ratifioimiseksi Suomessa, 25.2.2010

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi