Esitys Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan ja Lapin maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2015-2016

Esitys Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan ja Lapin maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2015-2016

Esitys toimenpiteistä saamenkielisen sote- ja varhaiskasvatusalan koulutetun henkilöstön saatavuus

Esitys toimenpiteistä saamenkielisen sote- ja varhaiskasvatusalan koulutetun henkilöstön saatavuus

Esitys riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa

Esitys riittävän saamen kielen taidon varmistamiseksi saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa

Esitys saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2016

Esitys saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2016

Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön ohjausryhmän täydentämisestä saamelaiskäräjien edustajalla

Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön ohjausryhmän täydentämisestä saamelaiskäräjien edustajalla