Materiaal sämikielâi viärdádâlmân

Taan siijđost peesah uápásmuđ Säämi Kielâkäldee puovtâdâm materiaalân jieškote-uv sämikieláin.