Saamelaiskäräjien kokous 2/2020, 26.6.2020 klo 12, etäyhteys