Saamelaiskäräjien kokous 17.-18.12.2019 klo 10, Sajos Inari