Saamelaiskäräjien kokous 4.10.2019 klo 9, Sajos Inari

Käsittelyssä oleva asia