Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous 27.-28.2.2020 klo 10, Sajos Inari