Saamelaiskäräjien kokous ei ollut päätösvaltainen, koska vain 10 jäsentä oli paikan päällä.