Liččiiba vaaljah te pesâččij jienâstiđ

Návt tun ucâluuh Sämitige valjâluvâttâlmân:

Printtii uuccâmluámáttuv.

Tevdum uuccâmluámáttâh kalga leđe Valjâlävdikoddeest majemustáá 31.12.2018 ovdil tme 16, mušte postâdiđ ucâmuš ääigild!

Teevdi uuccâmluámáttuvâst ovdâsiijđo sehe oovtâ siijđoin 1-3, tun jieh taarbâš tevdiđ puoh siijđoid. Väljee tevdimnáál siijđo ton mield, mon vuáđuld tun ucâluuh jienâstemluvâttâlmân.

Ovdâsijđo

Teevdi jieijâd persovntiäđuid sehe saje, ete anah-uv jieijâd sämmilâžžân.

Sijđo 1

Jienâstemluvâttâlmân puáhtá ucâluđ sämikielâ (3 § 1) vuáđuld, jis tuu, nube vaanhim tâi ááhu teikâ äijih vuossâmuu kiellân lii lamaš sämikielâ. Jis tuu vuossâmužžân oppum kielâ lii lamaš sämikielâ, te pirâstit olmâ kielâ já teevdi tuu perruujesânij vuossâmuid kielâid. Mušte vuáláčäälliđ luámáttuv ovdil tom vuolgâttem!

Sijđo 2

Jienâstemluvâttâlmân puáhtá ucâluđ ceehi (3 § 2) mield. Vuolgât uuccâmluámáttuv mieldi arkkâdâhvirgeomâháá tuođâštus tast, ete tuu madârvanhim lii merkkejum tuoddâr-, mecci- tâi kuálásteijeelappâlâžžân tiätu eennâm-, viärukyeddim- tâi jieggâkiirján. Toos lasseen mieldi kalga lahteđ virgeomâháá čielgiittâs, ete tun lah ton madârvanhim maajeeldpuáttee.

Sijđo 3

Jienâstemluvâttâlmân puáhtá ucâluđ meid vaanhimij jienâstemluvâttâlmân merkkim vuáđuld (3 § 3). Veikâ tuu vaanhimeh iä lah merkkejum jienâstemluvâttâlmân, mutâ puávtáččii leđe, tun puávtáh ucâluđ meid ton vuáđuld. Teevdi tuu vaanhimijn koijâdum tiäđuid já lahte fáárun virgetuođâštus, mast čiälgá ete tun lah ton ulmuu pärni. Mušte vuáláčäälliđ luámáttuv ovdil tom vuolgâttem!

Vuolgât luámáttuv poostâ peht puorijn aaigijn čujottâsân:

Sämitige Valjâlävdikodde
Sajos, Menesjärventie 2 A
99870 Aanaar

Teikâ tun puávtáh tuálvuđ tom Sajosân. Valjâlävdikode toimâttâh lii kuálmád keerdist. Pivde infoost, ete valjâvirgeolmooš teikâ eres Sämitige virgeolmooš iälá vyelikeerdist teikâ suáiti jieš valjâvirgeulmuu/eres virgeulmuu viežžâđ luámáttuv. Sämitige puhelinkuávdáá nummeer lii 010 839 3100.

Säminuorâ, ucâluu Sämitige valjâluvâttâlmân, TÄÄL!

Ovdil juáháš 18-ihheed tiävdám säminuorâ lii finnim uuccâmluámáttuv pááikán, mutâ IJ INNIG. Tun koolgah jieš leđe aktiivlâš. Sämmilij parlament ađai Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan. Jyehi niäljád ive väljejuvvojeh Sämitiigán 21 jesânid já nelji värijeessân. Vaaljâin jienâsteh toh sämmiliih, kiäh láá merkkejum valjâluvâttâllâm. Jienâvuoigâdvuotâ addel meid vuoigâdvuođâ leđe iävtukkâssân.