Saamelaiskäräjien kokous asetti kokouksessaan 6/2016 vaalilautakunnan valmistelemaan ja toimeenpanemaan saamelaiskäräjien vuonna 2019 pidettävät vaalit.

Jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet: