Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyspoliittisten esitysten, aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen valmistelija. Lautakunnan tehtävänä on edistää saamelaisten oikeuksia ja asemaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Lautakunta päättää valtion talousarviossa (pääluokka 33, sosiaali- ja terveysministeriö) saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen käytöstä. Se valmistelee saamelaiskäräjien kokoukselle pitemmän aikavälin suunnitelman saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja antaa vuosittain saamelaiskäräjien kokoukselle ja Lapin lääninhallitukselle selvityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen käytöstä. Lautakunta vastaa ja huolehtii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle määrättyjen saamelaisväestön palvelutarpeiden huomioimista edellyttävien tarpeellisten tehtävien hoitamisesta.

Lautakunnan käsittelemät asioita valmistelevat ja toimeenpanevat sosiaali- ja terveyssihteeri ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelija. Posken saamelaisyksikön toiminnasta lisätietoja tästä.

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan kuuluvat vuosina 2020-2023 seuraavat jäsenet:

Jäsenet:
Hetta Karen-Anni, pj.
Magga Ulla-Maarit , vpj.
Hirvasvuopio Janne
Rahko Niila
Eriksen Heidi
Pekkala Aslak
Mäkinen Anne

Varajäsenet:
Äärelä Inga
Länsman Aslak Uula
Niittyvuopio-Lämsä Leena
Itäkivi Minka
Veijola Ánte
Tervonen Joanna
Feodoroff Veikko