Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Näiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla valituksi tullessaan 18-28-vuotiaita. Lisäksi nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijajäsentä, joiden tulee olla valituksi tullessaan 15-17-vuotiaita. Nuorisoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ei tarvitse olla saamelaiskäräjien jäseniä.

Nuorisoneuvosto valmistelee ne saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. Muita nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin.

www.nuor.fi

Nuorisoneuvosto 2022-2023

Varsinaiset jäsenet:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Hansa Ravna-Pieski
Maria Mäkinen
Jon-Erik Näkkäläjärvi
Anni-Sofia Löf
Anette Kosonen
Janita Känsälä

Varajäsenet:

Ánte Tenoranta
Juuso Valle
Jasmin Semenoff
Helmi Ljetoff
Sunna Siilasjoki
Eetu Magga
Harri-Aslak Jomppanen

Asiantuntijajäsenet:

 

Nuorisoneuvosto järjestäytyy alkuvuodesta 2022. Ensimmäisessä kokouksessa nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi nuorisoneuvosto nimeää neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17 -vuotiaita.