Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta on saamelaiskäräjien hallituksen alainen toimielin, joka valmistelee saamelaiskäräjien esitykset, aloitukset sekä lausunnot, jotka koskevat saamelaisten henkistä kulttuuria. Kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää valtionavustuksen (saamelainen kulttuurimääräraha) jakamisesta sekä seurata ja valvoa myönnettyjen avustusten käyttöä. Lautakunnan tulee laatia vuosittain saamelaiskäräjien kokoukselle selvitys saamelaisen kulttuurimäärärahan käytöstä ja laatia ehdotus valtion budjettiin vuosittaisesta saamelaisesta kulttuurimäärärahasta.

Kulttuurilautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii kulttuurisihteeri.

Lautakuntaan toimikaudella 2020 – 2023 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet:
Näkkäläjärvi Pirita, pj.
Sanila Tanja, vpj.
Länsman Sisko
Tervaniemi Marko
Aikio Matti
Palismaa Maaren
Äärelä Jouni

Varajäsenet:
Laiti Jouni S.
Feodoroff Pauliina
Aikio Maria Sofia
Portti Timo
Magga Anu
Valkeapää Niko
Helander Ida-Maria