Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Saamelaiskäräjät edistää saamen kielten, saamenkielistä sekä saamelaisen kulttuurin opetusta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimisto toimivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien, pohjoismaisten sisarelinten ja valtion opetushallinnon kanssa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisten ääntä koulutuspolitiikassa. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa on yksi tärkeimmistä saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä.

Koulutus

Saamen kieli on kuulunut koulun opetusohjelmaan peruskoulun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. Saamenkielinen opetus lähti liikkeelle Utsjoelta ja Inarista 1970-luvun puolivälissä. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen peruskoulut ja lukiot antavat nykyisin saamen kielen opetusta. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen kunnat järjestävät saamenkielistä opetusta peruskoulussa. Saamenkielistä opetusta annetaan eniten perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Inarin kunnan kouluissa kaikki Suomen kolme saamen kieltä, inarin-, koltan- ja pohjoissaame, ovat sekä opetuskieliä että opetettavia oppiaineita. Utsjoen kunnan kouluissa opetuskielenä suomen kielen rinnalla on pohjoissaame, mutta aineopetusta annetaan pohjoissaamen lisäksi myös koltansaamessa. Enontekiön ja Sodankylän kunnissa saamen kielistä opetuskielenä ja oppiaineena on pohjoissaame.

Lue lisää…

Saamenkielinen oppimateriaalityö

Oppimateriaalityö luo edellytyksiä saamen kielen, saamelaisen kulttuurin ja saamenkieliselle opetukselle eri kouluasteilla.

Saamenkielisten oppimateriaalien valmistaminen aloitettiin saamenkielisen alkuopetuksen käynnistyessä 1970 –luvun puolivälissä. Aluksi materiaalityöstä vastasi Lapin lääninhallitus, jossa työskenteli vuodesta 1976 alkaen erityinen saamelaiskoulutuksen suunnittelija.

Nykyisin oppimateriaalityö kuuluu Saamelaiskäräjille, joka saa vuosittain valtionavustusta oppimateriaalin valmistamista varten. Oppimateriaalimääräraha sisältyy valtion talousarviossa opetusministeriön pääluokkaan ja siellä opetushallituksen toimintamenoihin. Saamelaiskäräjät tekee vuosittain opetushallituksen kanssa oppimateriaalityötä koskevan tulossopimuksen ja raportoi sille materiaalityön tuloksista.

Lue lisää…

Koulutussihteeri
Ulla Aikio-Puoskari

 • toimiston esimies,
 • koulutuksen lainsäädännön, hallinnon, rahoituskehityksen, arvioinnin, opetussuunnitelmanormien ja saamelaisopetuksen kehityksen seuranta,
 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (koulutuspoliittiset, päivähoito- ja yleiset koulutusasiat),
 • saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen sihteeri ja esittelijä,
 • yhteydenpito saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin, valtion opetushallintoon ja pohjoismaisiin sisarelimiin,
 • kansainvälisen kehityksen seuranta.

Oppimateriaalisihteeri
Hannu Kangasniemi

 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (oppimateriaaliasiat),
 • oppimateriaalityön suunnittelu, ohjaus, valvonta ja toimitustyö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja opetuksen hallintoon,
 • pohjoismainen yhteistyö.

Oppimateriaalisuunnittelija
Näkkäläjärvi Anni

 • oppimateriaalin suunnittelu-, toimitus- ja tiedotustyö,
 • Saamelaisnuorten taidetapahtuman valmistelu, tiedotus, raportointi ja varainkäyttö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja pohjoismainen yhteistyö,
 • oppimateriaalinäyttelyn ja –varaston ylläpito.

Toimistosihteeri
Ritva Tammela

 • arkiston ja kirjaston ylläpito,
 • oppimateriaalivarojen käytön seuranta,
 • oppimateriaalin tiedotustyö, varastointi ja jakelu,
 • kokousten käytännön järjestelyt.

Oppimateriaalityöntekijät:

 • Marita Aikio, oppimateriaalisuunnittelija
 • Oona Länsman, pohjoissaame vieraana kielenä
 • Miina Seurujärvi, inarinsaamenkielinen materiaalityö
 • Raija Lehtola, koltansaamenkielinen materiaalityö
 • Heini Wesslin, kolttasaamelainen käsityö