Tutustu saamelaisten kielellisiä oikeuksia koskeviin oikeudellisiin ratkaisuihin

Saamenkielisten kielelliset oikeudet eivät toteudu haettaessa kiireellistä toimeentulotukea. Oikeusasiamies 2019. Lue lisää.

Kelan parannettava saamenkielisiä palveluitaan. Apulaisoikeuskansleri 2019. Lue lisää.

Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet. Apulaisoikeusasiamies 2018. Lue lisää.

Saamenkielisille televisiouutisille parempi lähetysaika. Apulaisoikeusasiamies 2012. Lue lisää.

Väestörekisterin mukainen äidinkieli ei yksin ratkaise oikeutta saamenkieliseen päivähoitoon. Apulaisoikeusasiamies 2012. Lue lisää.

Saamenkielisen päivähoidon järjestäminen Sodankylässä. Syrjintälautakunta 2012. Lue lisää.

Saamenkielisen päivähoidon järjestäminen Oulussa. Apulaisoikeusasiamies 2010. Lue lisää.

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Rovaniemellä. Syrjintälautakunta 2008. Lue lisää.

Syrjintälautakunta 2010. Lue lisää.

Syrjintälautakunta asetti Enontekiön kunnalle syrjintäkiellon ja uhkasakon saamelaisten syrjintää koskevassa asiassa. Syrjintälautakunta 2008.  Lue lisää.

Hallinto-oikeuden päätös 2008. Lue lisää.

Syrjintälautakunta 2010. Lue lisää.