Kesikumikampanja kondomeh meid kuulmâ sämikielân

Sämitige nuorâirääđi teeman lii taan ive seksuaaltiervâsvuotâääših. Teeman kulen nuorâi kooskâst tubdum Kesikumikampanja kondomeh jurgâluvvojeh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Meid kampanjan kullee Rähistâllâmmiäštár -seksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm puáhtá čođâldittiđ sämikielân.

Kesikumikampanja maainâst nuoráid kondom kevttim tergâdvuođâst. Kampanja muštoot, ete puohâin kolgâččii leđe siämmááh seksuaalvuoigâdvuođah já vuolgâsajeh kevttiđ estim sehe finniđ tiäđu torvolii estimist.

Sämikielâliih Kesikumih láá finniimist nuorâirääđi ornim tábáhtusâin sehe algâalmugij muusiktábáhtus Ijâttes Iijâst.

Kampanjast láá mieldi YleX, Suomâ Ruopsis Ristâ, Aalmuglitto, Puurâsseervih já Suáldátpäikkilitto. Sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö tuárju kampanja. Kampanja ääigi juáhhojeh 220 000 kesikumih sierâ tábáhtusâin.

Lasetiäđuh:

Kaisa Tapiola-Länsman, 050 382 5179, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

Sari Hälinen, sari.halinen@vaestoliitto.fi