Kuva: Jan-Eerik Paadar

Käytännön vinkit hankkeesta vastaaville ja tutkijoille

Ole mieluummin ennemmin kuin myöhemmin yhteydessä Saamelaiskäräjiin hankkeesi tiimoilta. Hankkeesi aihe (esim. terveysalan tutkimus) tai vaikutusten kohde (esim. muuttaa alueen ympäristöä tai kulttuuriperintöä) määrittää sen, keneen Saamelaiskäräjillä sinun kannattaa olla aluksi yhteydessä (eri toimialojen vastuuesittelijöiden yhteystiedot löytyvät Saamelaiskäräjien nettisivuilta yhteystiedoista). Mikäli et tiedä, mihin toimialaan hankkeesi tai tutkimuksesi kuuluu, ole yhteydessä Saamelaiskäräjien infoon – sieltä ohjataan oikealle henkilölle.

Kun olet aikeissa ottaa yhteyttä, olethan kuitenkin itse jo tunnistanut alustavasti hankkeesi/tutkimuksesi mahdolliset vaikutukset ja eettiset haasteet. On myös tärkeää, että hankkeesi alustava sisältö ja aikataulu ovat tällöin tiedossa, jotta saisimme aloitettua molempien osapuolien kannalta hedelmällisen keskustelun.

Mahdollisimman aikainen yhteydenotto on tärkeää siksi, että mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin ja eettisiin haasteisiin voisimme yhdessä etsiä kestäviä ratkaisuja. Ole siis rohkeasti yhteydessä!

Hankkeen tai tutkimuksen aikataulun suunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon asian käsittelyyn Saamelaiskäräjillä sekä mahdollisiin neuvotteluihin menevä aika. Tyypillisesti, hankkeen/tutkimuksen luonteesta, laajuudesta sekä suunnitelmien ja arvioiden laadusta ja perusteellisuudesta riippuen, asian käsittelyyn menee 1 – 2 kk. Mitä vähemmän lisäselvityksiä tarvitaan asian valmistelemiseksi päätöksentekoa varten, sitä sujuvammin asian käsittely Saamelaiskäräjillä etenee.

Tyypillinen käsittelyjärjestys Saamelaiskäräjillä on se, että toimialan esittelijäsihteeri valmistelee asian päätöksentekoa varten ja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tässä vaiheessa. Asia voidaan valmistella asiantuntijalautakunnalle ja edelleen hallitukselle, tai suoraan hallitukselle. Myös näissä vaiheissa voidaan pyytää lisäselvityksiä hankkeesta tai tutkimuksesta vastaavalta. Otathan aikatauluja suunnitellessasi huomioon myös sen, että Saamelaiskäräjät itse päättää asioiden käsittelystä ja niiden aikataulusta, minkä vuoksi niin ikään aikainen yhteydenotto on tärkeää myös hankkeellesi!