Kansainvälinen työ

Saamelaiskäräjät toteuttaa kansainvälistä toimintaansa yhteistyössä muiden saamelaistoimijoiden kanssa, mukaan lukien Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjät, Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kautta sekä yhteistyössä Saamelaisneuvoston kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös muut alkuperäiskansat maailmanlaajuisesti. Saamelaiskäräjät toimii Suomen valtion asiantuntijana alkuperäiskansoja koskevissa asioissa ja tekee läheistä yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa kansainvälisten asioiden yhteydessä.

Ajankohtaista

Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.
Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat valtiosopimuksia. Ne ratifioidaan Suomessa säätämällä sopimuksen määräykset sisältävä asetus. Ihmisoikeussopimuksia tulee huomioida Suomessa uudistettaessa lainsäädäntöä, oikeuskäytännössä sekä erityisesti perustuslakivaliokunnan kannanotoissa.  Saamelaisten tosiasiallinen suoja muodostuu kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön takaamista oikeuksista.

Ihmisoikeuselinten suositukset

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat valtiosopimuksia. Ne ratifioidaan Suomessa säätämällä sopimuksen määräykset sisältävä asetus. Ihmisoikeussopimuksia tulee huomioida Suomessa uudistettaessa lainsäädäntöä, oikeuskäytännössä sekä erityisesti perustuslakivaliokunnan kannanotoissa.  Saamelaisten tosiasiallinen suoja muodostuu kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön takaamista oikeuksista.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina SPN:ssä. SPN:n tehtävänä on edistää saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä sekä käsitellä asioita, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisia useammassa maassa tai saamelaisia kansana. SPN edustaa Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisia pohjoismaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Saamelaiskäräjien kansainvälistä toimintaa koskeva strategia

Strategia on hyväksytty Saamelaiskäräjien kokouksessa 18.12.2017. Kansainvälisen strategian tarkoituksena on tehostaa vaalikauden tavoitteiden toteutumista priorisoimalla edunvalvonta kärkitavoitteisiin ja niihin liittyvien toimenpiteiden toimeenpanoon sekä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien turvaaminen kansainvälisellä tasolla pidemmälle tähdäten.