Käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä.

Saamen kielen toimisto ei järjestä tulkkauspalveluita, mutta henkilökunta voi auttaa tulkkien löytämisessä. Saamen kielen tulkkeja voi etsiä Saamelaiskäräjien ylläpitämästä freelancer kääntäjien ja tulkkien listasta.

Ohje käännösten tilaamisen Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistosta

1. Käännöspyyntö lähetetään osoitteeseen anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi tai suoraan kääntäjille:

  • Pohjoissaame: irma.laiti(at)samediggi.fi
  • Inarinsaame: tanja.kyro(at)samediggi.fi
  • Koltansaame: merja.fofonoff(at)samediggi.fi

2. Ilmoita selkeästi mille saamen kielelle pyydät käännöstä

3. Ilmoita aina toivottu toimituspäivä

4. Ilmoita lähtötekstin merkkimäärä, ilman välimerkkejä

5. Ilmoita laskutusosoite ja mahdollinen viite

6. Liitä lähtoteksti sähköpostiin aina word-tiedostona

Tilauksen vastaanottanut kääntäjä lähettää tilaajalle kuittauksen ja ilmoittaa onko toimitusaikataulu mahdollinen.

Teksti käännetään lähtötekstinpäälle ja siksi on välttämätöntä, että lähtöteksti on word-tiedostona ja valmiiksi muotoiltu. Kääntäjät eivät tee tekstinkäsittelyä tilaajan puolesta.

Jos Saamelaiskäräjien kääntäjät eivät voi tehdä käännöstä, voit hakea freelancer-kääntäjiä Saamelaiskäräjien kääntäjien ja tulkkien listasta.

Oletko epävarma saamen kielilain säädöksistä tai velvotteista? Tarkista täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086 

tai ota yhteyttä Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistoon. Saamen kieliturvasihteeri neuvoo ja ohjeistaa saamen kielilaista.


Hinnat

Saamelaiskäräjien käännöksien hinnat 1.2.2020 alkaen:

Saamen kielen toimiston antamasta käännöksestä peritään palkkiota kieliparista suomi – saame (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) taikka päinvastoin 85 euroa/sivu ja sivulla 1 560 merkkiä välilyönteineen.

Jos käännettävä teksti on tavanomaista vaikeampi, käännöspalkkiota voidaan periä enintään 50 %:lla korotettuna samoin kuin kiireellisen työn käännöspalkkiota voidaan korottaa enintään 50%:lla. Jos käännös sisältää päivittämistä olemassa olevaan käännökseen voidaan vastaavasti hinnasta vähentää 50 % tai käyttää vähimmäisveloitusta.

Käännöksien vähimmäisveloitus on 25 euroa.

Muut kielelliset palvelut

Saamen kielen toimiston antamista muista kielellisistä palveluista, tekstin tarkistamisesta ja tulkkauspalveluista peritään 70 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Tulkkaus

Saamen kielen toimisto ei järjestä tulkkauspalveluita, mutta henkilökunta voi auttaa tulkkien löytämisessä. Saamen kielen tulkkeja voi etsiä Saamelaiskäräjien kääntäjien ja tulkkien listasta.