Jurgâlempalvâlusah

Sämikielâ toimâttuv kielâjurgâleijeeh išedeh táárbu mield virgeomâháiguin ášáštâlmist tárbulij sämikielâlij äššikiirjij jurgâlmist.

Sämikielâ toimâttâh ij ornii tulkkumpalvâlusâid, mutâ pargeeh pyehtih išediđ tuulhâi ucâmist. Sämikielâ tuulhâid puáhtá uuccâđ Sämitige jurgâleijei já tuulhâi listoost.

Raavâ jurgâlusâi tiilám várás Sämitige sämikielâ toimâttuvâst

1. Jurgâlemtiilám vuolgâttuvvoo čujottâsân anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi tâi njuolgist jurgâleijeid:

  • orjâlâškielâ: irma.laiti(at)samediggi.fi
  • anarâškielâ: tanja.kyro(at)samediggi.fi
  • nuorttâlâškielâ: merja.fofonoff(at)samediggi.fi

2. Almoot čielgâsávt, ete mon kielân tun tiilááh jurgâlus

3. Almoot ain toimâttâspeeivi, mon tun tuáivuh

4. Almoot vuolgâteevstâ merkkâmere koskâmerhâiguin

5. Almoot rekigistemčujottâs já máhđulii čujos

6. Lahte vuolgâteevstâ šleđgâpoostân ain word-vuárkkán

Jurgâleijee, kote lii váldám vuástá tiilám, vuolgât tiilájeijei kuittám já almoot, ete lii-uv toimâttâsäigi máhđulâš.

Tekstâ jurgâluvvoo vuolgâteevstâ oolâ já tondiet lii velttidmettum, ete vuolgâtekstâ lii word-vuárkkán já valmâšin hämmejum. Jurgâleijeeh iä räähti teevstâ hammim teevstâ tiilájeijee peeleest.

Jis Sämitige jurgâleijeeh iä paste rähtiđ jurgâlus, te tun puávtáh uuccâđ freelancer-jurgâleijeid Sämitige jurgâleijei já tuulhâi listoost.

Kiäs säämi kielâlaahâ kuáská? Täärhist täst: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086 

Hadeh

Sämitige jurgâlusâi hadeh 1.2.2020 rääjist:

Sämikielâ toimâttuv adelem jurgâlusâst piärroo máksu kielâpaarâst suomâkielâ – sämikielâ (tavesämikielâ, anarâškielâ teikkâ nuorttâlâškielâ) teikkâ nubijkejij 85 eurod /sijđo já siijđost 1560 merkkâd koskâiguin.

Jis jurgâlum tekstâ lii táváliist vaigâdub, te jurgâlemmáávsu puáhtá luptiđ enâmustáá 50 % siämmáá ko huápulii pargo jurgâlemmáávsu puáhtá luptiđ enâmustáá 50 %. Jis jurgâlus ana sistees peividem jo orroo jurgâlusân te västideijeenáál haddeest puáhtá kepidiđ 50 % tâi kevttiđ ucemus hade.

Jurgâlusâi ucemus hadde lii 25 eurod.

Eres kielâliih palvâlusah

Sämikielâ toimâttuv adelem eres kielâlijn palvâlusâin, teevstâ tärhistmist já tulkkumpalvâlusâin piärroo 70 eurod jyehi älgee tijmeest.

Tulkkum

Sämikielâ toimâttâh ij ornii tulkkumpalvâlusâid, mutâ pargeeh pyehtih išediđ tuulhâi ucâmist. Sämikielâ tuulhâid puáhtá uuccâđ Sämitige jurgâleijei já tuulhâi listoost.

Sämikielâ toimâttuv pargeeh rävvejeh já išedeh mielâstis sämikielân já säämi kielâlaahân lohtâseijee aašijn.